Liikumisaktiivsuse veebikoolitused ja inspiratsioonikojad kehalise kasvatuse õpetajatele ja lasteaia liikumisõpetajatele on osutunud ülipopulaarseteks

Aprillikuu on olnud toetav liikumisõpetajatele ja kehalise kasvatuse õpetajatele. Õpetajate Maja on käivitanud koos kehalise kasvatuse õpetajate ja lasteaia liikumisõpetajatega veebikoolitused, mis pakuvad ideid õpilaste liikumisaktiivsuse toetamiseks. Kehalise kasvatuse inspiratsioonikoja sihtrühmaks olid Tallinna üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajad, kes said üksteiselt professionaalset toetust, reflekteerides ja analüüsides oma praktikaid ning olulisi ainealaseid väljakutseid distantsõppe perioodidel. Inspiratsioonikoja fookuses… Loe rohkem »

Tallinna Õpetajate Maja ägeda meeskonnaga on liitunud kaks uut koolitusjuhti!

Inese ja Sander on liitunud meiega, et luua Õpetajate Majja uusi kvaliteetseid, paindlike, põnevaid ning tööturu arenguvajadusi arvestavaid õppimisvõimalusi. Lisaks edendama Tallinna Õpetajate Maja eesmärki olla kaasaegne ning võimalusterohke õpikeskkond. Nad mõlemad on tegelenud pikalt inimeste arendamisega ning omavad suurt praktilist kogemust. Inese mitmekesistab meie väikese meeskonna rahvuskultuurilist spektrit, olles pärit Lätist. Inesel on psühholoogia-alane haridus – bakalaureuse… Loe rohkem »