Keemia viktoriin

Lugupeetud 8.-12. klasside õpilased ja keemiaõpetajad!

 

Sellel aastal toimub Tallinna kahekümnes keemia juubeliviktoriin (TXXKV).

Viktoriin on pühendatud kahekümnendale keemilisele elemendile Ca (kaltsium), mis on paekivi kui ühe Eesti rahvussümboli põhiliseks elemendiks.

 

Tallinna XX keemiaviktoriini eelvoor toimub Tallinna 53. Keskkoolis aadressil Sütiste tee 42:
Nooremas vanuserühmas (8.-9. klass) 19. oktoobril 2019 (10.00 -13.00)
Vanemas vanuserühmas (10.-12. klass) 19. oktoobril 2019 (13.30 -16.00)
Iga kool saab mõlemas vanuserühmas osaleda ühe võistkonnaga (ühes võistkonnas on kolm liiget).

 

Temaatika:

Noorem rühm (8.-9. klass)

Kaltsium (~30% ülesannetest). Elementide avastamise ajalugu, anorgaaniliste ainete triviaalsed nimetused ja omadused. Sulamid, kristallhüdraadid. Silmapaistvad teadlased ja avastused, millele omistati Nobeli preemia. Laboratoorse klaasi ja seadmete nimetused. Füüsikalised ja keemilised nähtused.
Oskus teostada lihtsaid arvutusi ainete masside ja ruumaladega.

 

Vanem rühm(10.-12. Klass)

Kaltsium (~30% ülesannetest). Elementide avastamise ajalugu. Anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete triviaalsed nimetused, polümeeride nimetused ja omadused. Silmapaistvad teadlased ja nende avastused, Nobeli preemia laureaadid. Laboratoorse klaasi ja seadmete nimetused.
Oskus teostada arvutusi ainete hulkadega.

 

Selleks, et võtta viktoriinist osa, peab iga võistkond registreeruma e-maili teel: labchem53@yahoo.com

NB! Tallinna XX keemiaviktoriini võistkondade registreerumine lõpeb 16. oktoobril 2019.

 

Tulemused teatatakse vahetult pärast mõlema vooru toimumist Tallinna Õpetajate Maja kodulehel.

Mõlema vanuserühma 1.-6. kohale tulnud võistkondi autasustatakse Tallinna Õpetajate Maja diplomi ja kinkekaardiga.

 

Lisainfo:
Keemiaviktoriini komisjoni esimees
Vladimir Ossipov
ossipov_vladimir@yahoo.com

 

 

Keemia viktoriin sügis_TXXKV (juhend pdf-is).