Eesti keele ainevõistlus

 

Kõne kirjutamise võistlus 5.-6. klasside õpilastele 2019

 

Võistluse eesmärk

 

 

 

Arendada õpilaste loovust ja väljendusoskust. Toetada õpilaste huvi emakeele ja Eestimaa eluolu vastu.

 

Võistlustöö sisu

 

 

 

Kirjuta isikupärane kõne eakaaslasetele oma muredest ja rõõmudest mõeldes Eestimaale ja emakeelele.

 

Tööde esitamine

 

 

Igast koolist võib võistlusele saata kuni 5 tööd.

Palume õpetajal õpilaste tööd ja vajalikud andmed saata ühes meilis aadressil emakeel@westholm.ee .

Kõned lisada manusesse PDF failina, mille nimeks on õpilase ees- ja perekonnanimi.

Teise manusena palume õpilaste järgmisi andmeid:

 

·         kõne kirjutaja ees- ja perekonnanimi;

·         kool;

·         klass;

·         õpetaja ees- ja perekonnanimi.

 

Töö vormistamine

 

 

A 4 formaadis arvutiga kirjutatud kõne, mille pikkus on 100-180 sõna. Kirja suurus 12, kirjatüüp vigurdusteta, reavahe 1,5.
 

Töö esitamise tähtaeg

 

 

18. aprill 2019

 

Tulemustest teatamine

 

6. mai 2019 Tallinna Õpetajate Maja kodulehel http://www.opetajatemaja.ee/

 

 

Võistluste kokkuvõte

 

Kõik kirjutajad on oodatud autasustamisele Õpetajate Majja 10. mail 2019 kell 15.00.
Võistluste korraldajad

 

Tallinna eesti õppekeelega koolide eesti keele õpetajad

 

Lilian Aun

võistluse komisjoni esimees
Jakob Westholmi Gümnaasium
kevade@westholm.ee