British Culture gümnaasiumile

 
LAE ALLA TULEMUSED
 
JUHEND

Inglise keele ainevõistlus British Culture 2018 Tallinna üldhariduskoolide 10.-11. klasside õpilastele.

Ainevõistluse eesmärgiks on äratada õpilastes huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vastu selle laiemas tähenduses ning laiendada nende teadmisi keelevaldkonnas.
Ainevõistlus toimub 5. aprillil 2018 Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Suur Kloostri 16, Tallinn, alusega kell 16.00.
Võistlus toimub ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10. - 11. klasside õpilasi. Võistkonnad on kaheliikmelised ja koosnevad ühest 10. klassi ja ühest 11. klassi õpilasest, kes võistlevad ühe võistkonnana.
Iga kool võib saata võistlusele ühe kaheliikmelise võistkonna, mis on õigeaegselt registreeritud. Juhul, kui ainevõistlusele registreeritud õpilane või õpilased on haigestunud või ei saa võistlusest osa võtta mõnel muul vältimatul põhjusel, siis võib osaleja(d) asendada sellest eelnevalt komisjoni esimeest teavitades.

NB! Palume koolidel registreerida osalejad aadressil http://bit.ly/BritishCulture2018 hiljemalt 30. märtsiks 2018.
Õpilased võtavad ainevõistlusele tulles kaasa:
kirjutusvahendid;
vahetusjalatsid;
õpilaspileti.
Palume ainevõistlusele mitte hilineda!
2018.aasta ainevõistluse British Culture teemad on: sõnade moodustamine, tegusõna ajavormid, ajalugu, briti toit, toiduteemalised idioomid , briti 1980/1990ndate muusika ja filmid läbi aegade.
Ainevõistlus kestab 120 minutit ja koosneb neljast osast, mis viiakse läbi kahes erinevas ruumis.

 1. osa 25 punkti
  Õigekiri ja sõnade moodustamine

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.Esimeses ülesandes tuleb teksti lünkadesse kirjutada ette antud sõna sobiv vorm. Kokku on 25 lünka. Iga õiges vormis ja õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti.
Teises ülesandes peavad õpilased teksti lünkadesse kirjutama ette antud tegusõna sobiva ajavormi. Kokku on 25 lünka.  Iga õige ja õigesti kirjutatud tegusõnavorm annab 0,5 punkti. Mõlemad ülesanded sooritatakse Socrative programmi keskkonnas.

 1. osa 25 punkti
  Inglismaa (1066-1700) monarhid ning nende ajastu tähtsündmused

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet Socrative keskkonnas.
Esimeses osas tuleb võistlejatel õigesti vastata küsimustele, mis kajastavad ajaloolisi tähtsündmusi Inglise kultuuriruumis (1066-1700). Kokku on 30 küsimust. Iga õigesti vastatud küsimus annab 0,5 punkti. Osad küsimused sisaldavad videoklippe antud ajastu tähtsündmustest.
Teises osas tuleb paaridesse panna Briti monarh (alates 1066.a. kuni 1700) ning tema eluajal toimunud tähtsündmus. Kokku on 10 monarhi. Iga õige paar annab 1 punkti.

 1. osa 25 punkti
  Briti toit ja toiduteemalised idioomid

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.
Esimeses osas peavad õpilased piltidelt ära tundma 10 traditsioonilist Briti toitu. Iga õige vastus annab 1 punkti.
Teises osas peavad õpilased lisama lausesse sobiva toiduteemalise sõna, et moodustuks õige idioom ja lause mõte oleks selge ning konteksti sobiv. Lauseid on kokku 30, iga õige vastus annab 0,5 punkti.
Need valikvastustega ülesanded sooritatakse Socrative keskkonnas.

 1. osa 25 punkti
  Briti 1980/1990ndate muusika ning briti filmid läbi aegade

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.Esimeses osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste heliklippide põhjal ära tunda 1980/1990ndatel populaarne olnud briti laulja/ansambel ning loo nimi (üks punkt esitaja ning üks punkt loo nime eest). Kokku on kümme heliklippi.
Teises osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste filmistseenide põhjal ära tunda 5 (läbi aegade) populaarset briti filmi (üks punkt iga õige vastuse eest).
Ainevõistluse maksimaalne punktide arv on 100.
Komisjon autasustab 6 paremat võistkonda kohe pärast võistluse lõppu.
Tulemused avalikustatakse Tallinna Õpetajate Maja kodulehel 9.04.2018. http://opetajatemaja.ee/koolidele/british-culture-gumnaasiumile/

Margarita Eero
inglise keele ainevõistluse komisjoni esimees
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
margarita.eero@kuristiku.ee
tel 56487750