Otsime oma meeskonda koolitusjuhti

Tallinna Õpetajate Maja kuulutab välja avaliku konkursi õpetajate koolitusjuhi leidmiseks.

Peamised tööülesanded:

  • õpetajatevahelise koostöö arendamine ja õpetajate aineteülese ühistegevuse süsteemne ja tulemuslik juhtimine;
  • koolitustegevuste kavandamine ja korraldamine vastavalt erinevate sihtgruppidega kokkulepitud riiklikele ja Tallinna linna haridusvaldkonna eesmärkidele;
  • oma valdkonna eelarve koostamine ja jälgimine;
  • koolitustegevuste tulemuslikkuse analüüsimine ning finants- ja sisuaruannete koostamine;
  • õpilaste ülelinnaliste ainevõistluste kavandamine ja koordineerimine;
  • suveperioodil linnalaagri korraldamine Tallinna lastele.

Vaata pakkumist lähemalt!

 

Vaata kõiki postitusi