Õpetajate uus koolitusjuht on Hedvig Evert

Õpetajate Majal on hea meel teatada, et alates 21. maist asub õpetajate koolitusjuhina tööle Hedvig Evert, kelle peamiseks ülesandeks on Tallinna õpetajate professionaalse arengu toetamine ja omavahelise koostöö arendamine süsteemse ja tulemusliku aineteülese ühistegevuse kaudu ning õpilaste ülelinnaliste ainevõistluste kavandamine ja koordineerimine.

Hedvigil on humanitaar- ja sotsiaalteaduste magistrikraadid prantsuse keele õpetaja erialal ning organisatsioonikäitumises. Ta on eelnevalt tegutsenud õpetaja, koolitaja ja keeleõppearendajana.

Koolitusjuhi töö eeldab häid partnerlussuhteid Tallinna koolijuhtide ja õpetajatega ning sellele on Hedvig väga avatud (hedvig@opetajatemaja.ee).

Tulevikuvisiooni kohaselt on Õpetajate Maja uuendusmeelne elukestva õppe keskus, kus toimuvad ägedad üritused ning atraktiivsed koolitused loovust, innovatsiooni ja kaasaegsest õpetamismetoodikat väärtustavatele õpetajatele.

Vaata kõiki postitusi