Õpetaja ei ole robot

Algõpetuse koolitaja Maria Malozjomov

Õpetaja töötab enamasti väga palju ja oskab uskumatult hästi taluda stressi, mis antud ametiga kaasneb. Ootused, nõuded, nõudmised, vajadused, kriteeriumid ja ülesanded, mis õpetajat iga päev mitmest suunast “tervitavad”, on nn lisakoorem tema peategevusliinile, milleks on oma aine kaudu õppijate arengu tagamine. Kuna tööülesandeid on niivõrd palju, on oht, et õpetaja muutub robotlikuks – täidab küll oma kohuseid, kuid rõõmutult; õpetab, kuid ei inspireeri; on tunnis olemas, kuid ei ole päriselt “kohal”.

 

Üks hea viis mitte muutuda robotiks ega mattuda töökohustuste alla, on võtta jõuliselt endale aega ja ruumi investeerimaks iseendasse. See on kohati väga raske ja eeldab teatud tegevuste ootele panemist, kuid selle otsuse tegemata jätmine lõpeb vahel veelgi raskemate tagajärgedega. Koolitused, kuhu me õpetajaid endasse investeerima ootame, on loodud taotlusega, et õpetaja kogeks siin iseennast, saaks taas kokku iseenda vajadustega ning saaks siit midagi endale kaasa ja juurde – olgu selleks siis kas uued ideed, positiivne energia, uued tuttavad, lahenduse oma probleemile või oskuse avaramalt mõelda ja tegutseda. Siia koolitustele tulles ei keskenduta mitte õpetajatöö igapäevaelulistele pisiprobleemidele, vaid õpetajaks olemise tuumale ning koolitajad panustavad sellesse, et õpetaja tunneks, et siin on tema kord olla turvalises nn õppija rollis kesksel kohal, kus iga tema vajadus, küsimus ja mure on tähtis.

 

Septembrikuu jooksul on meie majas õpetajakoolitustel osalenud 123 vaprat õpetajat ja arendanud end teemadel nagu lahenduskeskne mõtlemine, tandemtund IKT-ga algõpetuses, eriandekate õpilaste õpetamine, tänapäeva tööturu ootused noortele, õpetaja ja õpilase vaimne tervis, teadlikkuse ja enesejuhtimise tähtsusest õpetajatöös, oskuslik ainete lõimimine ning lisaks veel muudki. Siin väike ülevaatlik galerii septembris toimunud koolitustest (klikkides esimesel pildil, avaneb galerii parema kvaliteediga):

 

 

Kuna antud õpetajakoolitused on uut tüüpi ning täidavad riiklikku hariduseesmärki toetada õpetajates pädevusi, mis toetavad nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist, siis on ilmne, et paljud õpetajad ei ole veel meie majja teed ette võtnud, sest iga uus on ju veidi ka hirmutav ning ebamugav.

Sellest, mis ja miks on nüüd Õpetajate Maja koolitustel teisiti, käisime rääkimas ka 2. oktoobril Tallinna haridusjuhtide nõudpidamisel Tallinna Pääsküla Koolis, kus direktor Allan Kaljakin pidas kõne “10 positiivset muudatust õpetajakoolituse vallas” ning viis koos õpetajakoolituse koolitusjuhiga läbi töötoa teemal “Ennastjuhtiv õpetaja”. Klikkides mõlemal lingil, avanevad slaidid, kus on kirjas kõik see, mis iseloomustab uusi õpetajakoolitusi meie majas – palun võimalusel lugege need läbi.

 

Tallinna haridusjuhtide nõupidamine 2.10.2018

 

Meid rõõmustab, et läbi õpetajate koostööfondi on laekunud kaks taotlust, kus rahastuse leidsid aktiivsete õpetajate koolitusalgatused – üks biojäätmete teemal Pirita-Kose Lasteaias ning teine motiveeriva intervjueerimise teemal logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele. Ootame jätkuvalt uusi taotlusi, sest soovime toetada õpetajate omavahelist koostööd ja rahastame hea meelega häid ideid.

 

Tänusõnad lähevad neile partner-haridusasutustele ja koolitajatele, kes on ise meiega ühendust võtnud, ning keda tänu edukalt alanud koostööle meie majas edaspidi näha ja kogeda on võimalik.

Ja viimaks, kutsume teid osalema Tallinna Õpetajate Maja ja Haridusameti ühiselt korraldatavale õpetajakoolituse infopäevale, 21. novembril kl. 15.30-16.30, kus Marika Pettai Haridusametist, Õpetajate Maja direktor Allan Kaljakin koos õpetajate koolitusjuhi Hedvig Evertiga räägivad veelkord detailselt lahti tänasel päeval Õpetajate Majas kehtivad põhimõtted ja tegevused, mis puudutavad kõiki õpetajaid ja koolitustele tulijaid. Registreeruge palun SIIN.

Soovime väga, et õpetaja suudaks ikkagi jääda inimeseks ja inimlikuks ning võtaks aega päevakajalistel teemadel kaasa mõelda, enesearenguga tegeleda ja meie majja tulla ega muutuks robotiks, kes enam ei mäleta mida, miks ja kelle jaoks ta õigupoolest teeb…

 

Kirjutas: õpetajate koolitusjuht Hedvig Evert

Postituse avapildil: Algõpetuse õpetaja ja koolitaja Maria Malozjomov (GAG)

Vaata kõiki postitusi