„100 aastat täiskasvanuõpet Tallinnas“

Tänavu saavad saja-aastaseks kaks Tallinna täiskasvanute gümnaasiumi. Sajandijuubelit tähistatakse 18. oktoobril 2019 Õpetajate majas konverentsiga „100 aastat täiskasvanuõpet Tallinnas“.

Sügisel 1919 avati Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Tallinna Kolledž, millest sai 1921. aasta põhikirja alusel täiesti erilaadne õppeasutus, kus võisid gümnaasiumihariduse omandada täiskasvanud ning töötavad isikud.

Tegu oli tänavu 100. aastapäeva tähistavate Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi eelkäijaga. Seejuures vanalinna koolimajas on täiskasvanuid järjepidevalt õpetatud 1919. aastast tänaseni.

Koolid korraldavad konverentsi ajal, kui Eestis on asutud lõpetama täiskasvanute gümnaasiumite kui eraldiseisvate koolide tegevust. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori Heiki Kiidli sõnul soovitakse konverentsiga mitte ainult tähistada koolide juubeleid, vaid tõsta esile ka täiskasvanuõppe olulisust. „Kolm kooli”, kellel on ühised juured, ühine ajalugu ja sarnased sihid, teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks,“ rääkis Kiidli. „Soovime teavitada ühiskonda täiskasvanuõppe saja-aastasest katkematust toimimisest Tallinnas ning selle kaudu elukestva õppe suurema väärtustamise ning riikliku toetuse jätkumise vajalikkusest.“

Konverentsil avavad täiskasvanupedagoogika teemasid Tallinna Ülikooli andragoogika professor Larissa Jõgi, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak, ETKA Andrase juhatuse liige Sigrid Aruväli ja teised. Räägitakse elukestva õppe minevikust ja tulevikust, rahvaülikooli ja täiskasvanute gümnaasiumite ajaloost ja olevikust ning venekeelsest täiskasvanuõppest.

Juubelikonverentsil autasustatakse täiskasvanud õppija nädala raames valitud aasta õppijaid ja tunnustatakse õpitegusid.

Vaata kõiki postitusi