Vaade Opetajate Maja Hansasaalist Raekoja platsile Tallinna Vanalinna sudames _kursused ja koolitused

Vaade Õpetajate Maja Hansasaalist Raekoja platsile

 

Siin on nimekiri juba varasemalt toimunud õpetajakoolitustest, mitmed neist toimuvad kindlasti veel:

12.09 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 1. osa
18.09 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 1. osa
18.09 Individualiseeritud õpetamine ja õppija erinevate võimete toetamine 1. osa
19.09 Lõiming – mis, miks ja kuidas?
19.09 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 2. osa
20.09 Interaktiivne tuleviku tööturu infopäev (eesti keeles)
25.09 Õppetöö rikastamine kogukonnapraktika programmi abil 1. osa
25.09 Individualiseeritud õpetamine ja õppija erinevate võimete toetamine 2. osa
26.09 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 2. osa
27.09 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 1. osa
27.09 Интерактивный инфодень о рынке труда будущего (на русском языке)
28.09 Õpetaja rollid 21. sajandi koolis

02.10 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 3. osa
04.10 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses 1. osa
04.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 2. osa
05.10 Õpetaja ja õpilase vaimne tervis – kuidas seda hoida? Grupp täitunud!
09.10 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 4. osa
11.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 3. osa
15.10 “Biojäätmed õppetegevuses” keskkonnakoolitus lasteaiaõpetajatele
17.10 Oxford University Press Conference Tallinn: More Involvement, More Learning
17.10 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 3. osa
18.10 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses 2. osa (GAG-is)
18.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 4. osa
21.11 Tallinna Õpetajate Maja ja Haridusameti ühine infopäev õppejuhtidele
22.11 HEV koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele

5.12 Jõuluteemaline meisterdamise töötuba õpetajatele: Valmistame ise jõulukingi!
06.12 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitused õpetajatele ja tugispetsialistidele
12.12 Jõuluteemaline meisterdamise töötuba õpetajatele: Valmistame ise jõulukingi!