Toimunud õpetajakoolitused

Siin on võimalik tutvuda varasemalt toimunud koolitustega nii õpetajatele kui haridusjuhtidele.

 

 

Kevadhooaeg 2020

 


JAANUARIST


 

 

Klassijuhatajatele: MÕK üldpädevuste arendamine mängude kaudu I-VI (Aleksei Razin)

 

 


 

Supervisioonigrupp: Õpetaja tööelu võimestamine I-V (Ada Kiipus)

 

 

 


 

 

 

Keeleliste osaoskuste arendamine aineõppes I-II (Anu Parts)

 

 


 

 

 

MI edasijõudnutele: logopeedid, eripedagoogid, õpetajad (Helena Oselin, Raili Juurikas)

 

 

 


VEEBRUARIST


 

 

Õpioskuste arendamine LAK-õppes I-II (Anu Parts)

 


 

 

 

Koolielu sotsiaalsed tagamaad: Käitumishäirete ennetamine (Aet Lass)

 

 


 

 

Andekus – nii kink kui koorem (Viire Sepp, TÜ)

 

 


 

Robootika kasutamine algklassides I-II (vene keeles, Natalja Ivaništševa)

 

 


 

Klassijuhatajatele: Sissejuhatus teaduspõhisesse kiusuennetusse” (Triin Toomesaar)

 

 

 

 


 

Nutiseadmete oskuslik kasutamine kodus ja koolis I-II (Kristi Salum)

 

 


 

VEEBIKOOLITUSED

 


 

Кризисное консультирование в изменившихся условиях обучения (руководителям образовательных учреждений)

 

Koolitaja: Viktoria Saat 

Vebinar toimub 16.04.2020 kl. 9.30-12.30. 

Maht ja keskkond: 4 akadeemilist tundi Zoom keskkonnas.

 

 


 

Veebipõhine reaaleluliste kriisi- ja konfliktjuhtumite lahendamine (kooli- ja õppejuhtidele)

 

Koolitaja: Signe Vesso 

Vebinarid toimuvad Zoom keskkonnas: 20.aprill, 27.aprill ja 4.mai kell 13.00 – 16.00.

 


 

Õpetaja enesejuhtimine ja probleemide lahendamise oskus distantsõppe tingimustes

 

Koolitaja: Signe Ventsel 

Vebinarid toimuvad: 20. aprill, 23. aprill ja 30. aprill 2020.

 


 

Coaching õpetaja tööriistana lastevanematega suhtlemisel

 

Koolitaja: Signe Vesso 

Vebinarid: 22.aprill kell 13.00 – 16.30 ja 29.aprill kell 14.00 – 17.00.

 

 


 

Kriisinõustamine muutunud õpetamistingimustes (haridusjuhtidele, eesti keeles)

 

Koolitaja: Viktoria Saat

Vebinar toimub 22.04.2020 kl. 9.30-12.30 Zoom keskkonnas.

 

 

 


 

2019 sügishooaeg


 

NOVEMBRIST

 


 

 

Kaasaja ühiskond vajab kaasaegset kooli: Kool kui bränd ja õpetaja kui brändisaadik I-II (Signe Ventsel)

 


 

 

Nutiseadmete oskuslik kasutamine kodus ja koolis I-II (Kristi Salum)

 

 

 


 

 

Koostööpõhimõttel toimiv kool ja lasteaed I-II (Reet Laur)

 

 


 

 

Ennastjuhtivaks haridusjuhiks kasvamine I-II (Margit Raid)

 

 


 

 

MÕK praktikas: Digipädevuste ja lõimingu-koostööprojektide tutvustus I-II (Katre Lambot, Nele Raat, Kadri Pajo)

 

 


 

 

Mängiv noor on õppiv noor I-II (Mihkel Kangur)

 


 

OKTOOBRIST


 

 

Kuidas mõista, õpetada ja armastada Z-põlvkonda? (Kersti Türk)

 


 

 

Enesekindel õpetaja: Oskuslik suhetes ja inspireeriv klassitunnis I-IV (Reet Laur)


 

 

Kokaraamat õpetajale: Oma sisemise juhi äratamine I-II (Margit Raid)

 


 

 

Robootika kasutamine algklassides I-II (vene keeles, Natalja Ivaništševa)


 

 

Linnaruum kui klassiruum I-II (Jaak Juske)


 

 

Seminar klassijuhatajatele: Sissejuhatus teaduspõhisesse kiusuennetusse” (Triin Toomesaar)

 

 

SEPTEMBRIST 2019


 

 

Coaching õpetaja tööriistana: Lahenduskeskne mõtlemine ja arengut soodustav lähenemine I-III (Annika Räim)

 


 

 

Videotreening: Mõjusad suhtlemisoskused õpetaja töös (Ene Velström)

 


 

 

 Teadlik ja ennastjuhtiv õpetaja I-V (Helena Väljaste)

 


 

 

Õpilase arengut toetav kodu ja kooli koostöösuhe (Kersti Türk)

 


 

 

Supervisioonigrupp: Õpetaja tööelu võimestamine I-V (Ada Kiipus)

 


 

 

Kaasaja juhtimismudel: Õppivaks kooliks kujunemine I-V (Signe Vesso)

 


 

 

Nõmme õpetajate ja lastevanemate kool

 

 

 


 


 

2019 kevadhooaeg

10.01 – 24.01 Tallinna Õppenõustamiskeskus10.01 HEV koolitus: Laste emotsionaalne arendamine (loovteraapiad)
11.01 Linnaruum kui klassiruum (2-osaline)
14.01 Motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolitus logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele (3-osaline)
15.01 Keeleliste osaoskuste arendamine õppetöös (2-osaline)
16.01 Kogemusõpe: looduse õpetamise näitlikustamine lasteaias
22.01 Muutuv õpikäsitus läbi õpilase silmade (3-osaline)
23.01 Loovus ja innovatsioon õppimise toetamisel (2-osaline)
25.01 Õpetaja võimestamine läbi supervisiooni (5-osaline)
31.01 Loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise arendamine aineõppes (2-osaline)
06.02 Inspireeriva õpetaja- ja koolikuvandi loomine ja juhtimine
12.02 Õppepäev logopeedidele: lektor Stien Raffa (Nizza Ülikooli kliinikum)
15.02 Loova koostöö treening õpetajatele
19.02 Digipädevuste algtaseme koolitus “E-kodanik” (2-osaline)
20.02 Lõiming – mis, miks ja kuidas?
01.03 Hea praktika: Õppijakeskse koolikultuuri loomise rõõmud ja mured Tallinna 32. Keskkooli näitel
05.03 Лекции на тему «Компетентность в сфере электронных услуг» (на русском языке, 2 встречи)
07.03 Tähendusrikas õppimine ja aktiivõppe meetodid
07.03 Konfliktist koostööni: juhtumite põhine kogemuskoolitus 
08.03 Kuidas mõista, õpetada ja armastada Z-põlvkonda?  
15.03 Kujundav hindamine – õpilase iseseisvuse ja arengu loomise võti
20.03 Praktikum: lõiminguprojekti koostamine
21.03 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku (4-osaline)
04.04 Kaasav haridus praktikas: koostööpõhise üldtööplaani koostamine koolis
10.04 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös (3-osaline)
12.04 Õpetaja eneseteadlikkuse meistriklass 
02.05 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses (2-osaline)


 

2018 sügishooaeg

12.09 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 1. osa
18.09 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 1. osa
18.09 Individualiseeritud õpetamine ja õppija erinevate võimete toetamine 1. osa
19.09 Lõiming – mis, miks ja kuidas?
19.09 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 2. osa
20.09 Interaktiivne tuleviku tööturu infopäev (eesti keeles)
25.09 Õppetöö rikastamine kogukonnapraktika programmi abil 1. osa
25.09 Individualiseeritud õpetamine ja õppija erinevate võimete toetamine 2. osa
26.09 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 2. osa
27.09 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 1. osa
27.09 Интерактивный инфодень о рынке труда будущего (на русском языке)
28.09 Õpetaja rollid 21. sajandi koolis
02.10 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 3. osa
04.10 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses 1. osa
04.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 2. osa
05.10 Õpetaja ja õpilase vaimne tervis – kuidas seda hoida? Grupp täitunud!
09.10 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 4. osa
11.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 3. osa
15.10 “Biojäätmed õppetegevuses” keskkonnakoolitus lasteaiaõpetajatele
17.10 Oxford University Press Conference Tallinn: More Involvement, More Learning
17.10 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 3. osa
18.10 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses 2. osa (GAG-is)
18.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 4. osa
21.11 Tallinna Õpetajate Maja ja Haridusameti ühine infopäev õppejuhtidele
22.11 HEV koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele
05.12 Jõuluteemaline meisterdamise töötuba õpetajatele: Valmistame ise jõulukingi!
06.12 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitused õpetajatele ja tugispetsialistidele
12.12 Jõuluteemaline meisterdamise töötuba õpetajatele: Valmistame ise jõulukingi!