Õpetajate koostööfond

Alates sügisest 2018 pakume õpetajatele võimalust taotleda rahastust erinevatele koostööprojektidele, mis aitavad Tallinna koolides ellu viia muutunud õpikäsitust.

Toetust leiavad ideed, algatused, koolitused ja projektid, mis on loodud minimaalselt kahe õpetaja koostöös, aitavad arendada muutunud õpikäsituse võtmepädevusi ning on metoodiliselt meeskondlikud, loovad, ettevõtlikkust arendavad või muul moel kaasaja haridusvõtteid kasutavad.

 

 

Väga teretulnud on ka taotlused, kus õpetajad soovivad jagada hästitoimivaid praktikaid oma igapäevatööst, mis inspireeriksid teisi õpetajaid nende töös.

Taotlused palume esitada Taotluse vorm_fond alusel.

 

Toetuse saanud taotlused 2018 aastal:

 

Õpetajate koostööfondiga tegeleb koolitusjuht Hedvig Evert:
hedvig@opetajatemaja.ee / tel. 615 5164, mob. 53 745 802

 

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!