Õpetajakoolituste AJAKAVA

Tere tulemast Õpetajate Maja õpetajakoolitustele, kus põhirõhk on asetatud õppijakesksusele, muutunud õpikäsituse tehnikate valdamisele, kaasaja õpetaja isiksuse ja autoriteedi loomisele, õpetaja ja õpilase stressijuhtimise oskuste arendamisele ning loovuse ja ettevõtlikkuse suurendamisele õppetöös. Koolitused on enamasti kõik kavandatud tsükliõppena ja koosnevad mitmest osast. Kogu koolitust saab läbida osaleja, kes on end kirjaliku vormi kaudu registreerinud ja osaleb kõigil järjestikustel kohtumistel. Vahepeal koolitustega liituda kahjuks ei ole võimalik.

Koolitusprogrammi valitud koolitajad on kõik oma ala eksperdid, vähemalt magistri- ja/ või doktorikraadiga, pikaajalise hariduskogemusega õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, koolitajad ning säravad isiksused ja esinejad.

Õpetajakoolituste nimekiri täieneb jooksvalt!

  • Septembris 2018

12.09 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 1. osa
18.09 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 1. osa
Grupp täitunud!
18.09 Individualiseeritud õpetamine ja õppija erinevate võimete toetamine 1. osa
19.09 Lõiming – mis, miks ja kuidas? Grupp täitunud!
19.09 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 2. osa
20.09 Interaktiivne tuleviku tööturu infopäev (eesti keeles)
25.09 Õppetöö rikastamine kogukonnapraktika programmi abil 1. osa
25.09 Individualiseeritud õpetamine ja õppija erinevate võimete toetamine 2. osa
26.09 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 2. osa
27.09 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 1. osa Grupp täitunud!
27.09 Интерактивный инфодень о рынке труда будущего (на русском языке)
28.09 Õpetaja rollid 21. sajandi koolis

  • Oktoobris 2018

02.10 Ettevõtlikkuse lõimimine ainetundidesse 1. osa
02.10 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 3. osa
04.10 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses 1. osa
04.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 2. osa
05.10 Õpetaja ja õpilase vaimne tervis – kuidas seda hoida?
05.10 Linnaruum kui klassiruum 1. osa
09.10 Teadliku hingamise algkursus õpetajale 4. osa
09.10 Ettevõtlikkuse lõimimine ainetundidesse 2. osa
11.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 3. osa
12.10 Kujundav hindamine – õpilase iseseisvuse ja arengu loomise võti
12.10 Linnaruum kui klassiruum 2.osa
17.10 NEW! Oxford University Press Conference Tallinn: More Involvement, More Learning
17.10 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös 3. osa
18.10 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses 2. osa (GAG-is)
18.10 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku 4. osa
30.10 Õppetöö rikastamine kogukonnapraktika programmi abil 2. osa

  • Novembris 2018

06.11 Õpetaja kui oma karjääri kujundaja ja loov eeskuju oma õpilastele 1. osa
07.11 Inspireeriva õpetaja- ja koolikuvandi loomine ja juhtimine
13.11 Õpetaja kui oma karjääri kujundaja ja loov eeskuju oma õpilastele 2. osa

  • Detsembris 2018
  • Jaanuaris 2019

15.01 Keeleliste osaoskuste arendamine õppetöös 1. osa
22.01 Keeleliste osaoskuste arendamine õppetöös 2. osa
31.01 Loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise arendamine aineõppes 1. osa

  • Veebruaris 2019

7.02 Loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise arendamine aineõppes 2. osa

Õpetajakoolituste nimekiri täieneb jooksvalt!

 

Aktiivsed õpetajad on oodatud oma põnevaid ja inspireerivaid koolitusideid pakkuma

Õpetajate koostööfondi kaudu!

 

“Selleks, et koolist tuleksid kümne aasta pärast asjakohaste teadmistega ja õnnelikud noored, peavad õpetajad seda kõigepealt ise olema!”

tsitaat Haridusjuhtide 10. aastakonverentsilt 2017 Pärnus

 

 

 

Õpetajate täiendkoolituse juht:

Hedvig Evert

tel. 615 51 64 / mob. 53 745 802

hedvig@opetajatemaja.ee 

Ootame koolitustele kõiki Tallinna haridustöötajaid!

 

opetajate maja kursused