Õpetajakoolituste AJAKAVA

Tere tulemast Õpetajate Maja õpetajakoolitustele, kus põhirõhk on asetatud õppijakesksusele, muutunud õpikäsituse tehnikate valdamisele, kaasaja õpetaja isiksuse ja autoriteedi loomisele, õpetaja ja õpilase stressijuhtimise oskuste arendamisele ning loovuse ja ettevõtlikkuse suurendamisele õppetöös. Koolitused on enamasti kõik kavandatud tsükliõppena ja koosnevad mitmest osast. Kogu koolitust saab läbida osaleja, kes on end kirjaliku vormi kaudu registreerinud ja osaleb kõigil järjestikustel kohtumistel. Vahepeal koolitustega liituda kahjuks ei ole võimalik.

Koolitusprogrammi valitud koolitajad on kõik oma ala eksperdid, vähemalt magistri- ja/ või doktorikraadiga, pikaajalise hariduskogemusega õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, koolitajad ning säravad isiksused ja esinejad.

Õpetajakoolituste nimekiri täieneb jooksvalt!

Kevadhooaeg 2019

  • Jaanuar 2019

10.01 HEV koolitus: Laste emotsionaalne arendamine (loovteraapiad)

11.01 Linnaruum kui klassiruum (2-osaline)

14.01 Motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolitus logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele (3-osaline)

Grupp täitunud! (Ootenimekiri avatud hedvig@opetajatemaja.ee)

15.01 Keeleliste osaoskuste arendamine õppetöös (2-osaline)

22.01 Muutuv õpikäsitus läbi õpilase silmade (3-osaline)

23.01 Loovus ja innovatsioon õppimise toetamisel (2-osaline)

25.01 Õpetaja võimestamine läbi supervisiooni (5-osaline)

Grupp täitunud! (Ootenimekiri avatud hedvig@opetajatemaja.ee)

31.01 Loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise arendamine aineõppes (2-osaline)

10.01 – 24.01 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitused õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

  • Veebruar 2019

06.02 Inspireeriva õpetaja- ja koolikuvandi loomine ja juhtimine

14.02 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

15.02 Loova koostöö treening õpetajatele

19.02 Digipädevuste algtaseme koolitus “E-kodanik” (eesti keeles, 2-osaline)

20.02 Lõiming – mis, miks ja kuidas?

 

  • Märts 2019

01.03 Hea praktika: Õppijakeskse koolikultuuri loomise rõõmud ja mured Tallinna 32. Keskkooli näitel

05.03 Лекции на тему «Компетентность в сфере электронных услуг» (на русском языке, 2 встречи)

7.03 Tähendusrikas õppimine ja aktiivõppe meetodid

07.03 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

08.03 Kuidas mõista, õpetada ja armastada Z-põlvkonda? 

Grupp täitunud! (Ootenimekiri avatud hedvig@opetajatemaja.ee)

15.03 Kujundav hindamine – õpilase iseseisvuse ja arengu loomise võti

21.03 Teadlik õpetaja: enesejuhtimine läbi teadveloleku (4-osaline)

 

  • Aprill 2019

04.04 Kaasav haridus praktikas: koostööpõhise üldtööplaani koostamine koolis

10.04 Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös (3-osaline)

11.04 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

12.04 Õpetaja eneseteadlikkuse meistriklass 

Grupp täitunud! (Ootenimekiri avatud hedvig@opetajatemaja.ee)

 

  • Mai 2019

2.05 Avatud õpikeskkond ja IKT tandemtund algõpetuses (2-osaline)

9.05 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

Õpetajakoolituste nimekiri täieneb jooksvalt!

 

Liitu koolitusjärgseks suhtluseks õpetajakoolituse

Facebooki grupiga “Ennastjuhtivad õpetajad”.

 

 

Esita oma koolitusidee taotlus õpetajate KOOSTÖÖFONDI kaudu.

 

 

 

“Selleks, et koolist tuleksid kümne aasta pärast asjakohaste teadmistega ja õnnelikud noored, peavad õpetajad seda kõigepealt ise olema!”

tsitaat Haridusjuhtide 10. aastakonverentsilt 2017 Pärnus

 

 

 

Õpetajakoolituse juht:

Hedvig Evert

tel. 615 51 64 / mob. 53 745 802

hedvig@opetajatemaja.ee 

Ootame koolitustele kõiki Tallinna haridustöötajaid!

 

opetajate maja kursused