Koolitused õpetajatele ja teistele haridustöötajatele toetavad Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 tegevusprogrammi “Pädev ja pühendunud õpetaja” soovitud seisundi saavutamist.

 

Pühendunud õpetajad

Aitame kaasa sellele, et Tallinna haridusasutustes töötaksid pühendunud õpetajad, kes:

  • Rakendavad muutuvat õpikäsitust
  • Kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid
  • On õpilastele innustavaks teejuhiks
  • Tegelevad järjepidevalt enesetäiendamisega
  • Väärtustavad koostöist tegutsemist

 

Sügishooaja koolitusprogramm

  • Tutvu sügishooaja koolitusprogrammiga SIIN.

Võta ühendust 

 

 

 

Maria-Helena Naarits 

(+372) 615 5164 | (+372) 527 3422
maria@opetajatemaja.ee