Õpetajakoolituste AJAKAVA

Tere tulemast Õpetajate Maja õpetajakoolitustele, kus põhirõhk on asetatud õppijakesksusele, muutunud õpikäsituse tehnikate valdamisele, kaasaja õpetaja isiksuse ja autoriteedi loomisele, õpetaja ja õpilase stressijuhtimise oskuste arendamisele ning loovuse ja ettevõtlikkuse suurendamisele õppetöös. Koolitused on enamasti kõik kavandatud tsükliõppena ja koosnevad mitmest osast. Kogu koolitust saab läbida osaleja, kes on end kirjaliku vormi kaudu registreerinud ja osaleb kõigil järjestikustel kohtumistel. Vahepeal koolitustega liituda kahjuks ei ole võimalik.

Koolitusprogrammi valitud koolitajad on kõik oma ala eksperdid, vähemalt magistri- ja/ või doktorikraadiga, pikaajalise hariduskogemusega õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, koolitajad ning säravad isiksused ja esinejad.

 

Õpetajakoolituste nimekiri täieneb jooksvalt!

 

  • November 2018

19.11 Digipädevuste algtaseme koolitus “E-kodanik” (eesti keeles, 2.osaline)
20.11 Muutuv õpikäsitus läbi õpilase silmade (3. osaline)
21.11 Tallinna Õpetajate Maja ja Haridusameti ühine infopäev õppejuhtidele
27.11 Лекции на тему «Компетентность в сфере электронных услуг» (на русском языке, 2 встречи)
8.11 – 29.11 Novembrikuu Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitused õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

  • Detsember 2018

6.12 Kaasav haridus praktikas: koostööpõhise üldtööplaani koostamine koolis
20.12 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitused õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

  • Jaanuar 2019

11.01 Linnaruum kui klassiruum (2. osaline)
14.01 Motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolitus logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele (3. osaline)
15.01 Keeleliste osaoskuste arendamine õppetöös (2. osaline)
23.01 Loovus ja innovatsioon õppimise toetamisel (2. osaline)
31.01 Loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise arendamine aineõppes (2. osaline)
10.01 – 24.01 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitused õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

  • Veebruar 2019

06.02 Inspireeriva õpetaja- ja koolikuvandi loomine ja juhtimine
14.02 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

  • Märts 2019

15.03 Kujundav hindamine – õpilase iseseisvuse ja arengu loomise võti
7.03 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

  • Aprill 2019

11.04 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

  • Mai 2019

9.05 Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele ja tugispetsialistidele Õpetajate Majas

 

Õpetajakoolituste nimekiri täieneb jooksvalt!

 

Aktiivsed õpetajad on oodatud oma põnevaid ja inspireerivaid koolitusideid pakkuma

Õpetajate koostööfondi kaudu!

 

“Selleks, et koolist tuleksid kümne aasta pärast asjakohaste teadmistega ja õnnelikud noored, peavad õpetajad seda kõigepealt ise olema!”

tsitaat Haridusjuhtide 10. aastakonverentsilt 2017 Pärnus

 

 

 

Õpetajate täiendkoolituse juht:

Hedvig Evert

tel. 615 51 64 / mob. 53 745 802

hedvig@opetajatemaja.ee 

Ootame koolitustele kõiki Tallinna haridustöötajaid!

 

opetajate maja kursused