Õpetajale

Tallinna Õpetajate Maja kui ajaloolise kultuuri- ja hariduskeskuse tegutsemise peamine eesmärk on elukestva õppe võimaldamine haridustöötajatele. Haridusameti partnerina aitame oma tegevusega kaasa Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 visiooni ja strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

 

Visioon 2030+

 • “Tallinnas on õnnelikud õppijad”, kelle all on silmas peetud õpilasi, haridustöötajaid (juhid, õpetajad, tugispetsialistid), lapsevanemaid ja teisi hariduse arengu eest vastutavaid osapooli

 

Strateegilised eesmärgid

 • “Iga õppija arendab endas välja parima.” Õppijad omandavad head üldpädevused ning tipptasemel teadmised tehes valikuid lähtuvalt oma tugevustest, soovidest ja huvidest
 • “Õppijatel on innustav ja toetav õpikeskkond.” Õppijatel on kõigis Tallinna piirkondades tagatud turvaline, koostegev ja kaasaegne avatud õppimise ruum

 

Lähtepunktid

Uuendusmeelse ja inspireeriva sündmus- ja koolituskeskusena lähtume haridustöötajate koolituste korraldamisel samadest eesmärkidest ja põhimõtetest:

 • Fokusseeritus õpetajate vajadustele
 • Muutunud õpikäsituse tehnikate harjutamine
 • Kaasaja õpetaja isiksuse ja autoriteedi loomise toetamine
 • Töösuhetes stressijuhtimise oskuste arendamine
 • Loovate ja ettevõtlike metoodikate integreerimine õppetöösse

Koolitusprogrammi valitud koolitajad on kõik oma ala eksperdid, vähemalt magistri-
ja/ või doktorikraadiga, pikaajalise hariduskogemusega õpetajad, õppejuhid, direktorid, kogenud koolitajad ning säravad isiksused ja esinejad.

 

Hea õpetaja

 • Tule osale mõnel uue hooaja koolitusel ja panusta linna haridusvaldkonna visiooni eesmärkide saavutamisse
 • Löö kaasa õpetajatele suunatud koolituste kavandamisel ja elluviimisel mõne põneva oma idee või algatusega
 • Liitu koolitusjärgseks suhtluseks loodud Facebooki grupiga “Ennastjuhtivad õpetajad”

 

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi, võta julgesti ühendust
meie koolitusjuhiga:

 

 

 

Maria-Helena Naarits

(+372) 615 5164 | (+372) 527 3422
maria@opetajatemaja.ee