Registreerimine

 • Koolitusele registreerumine lõpeb 3 päeva enne koolituse toimumiskuupäeva.
 • Koolitustel kehtib osalejate arvu piir, mis lähtub soovist pakkuda efektiivseid, praktilisi ja mugava atmosfääriga koolitusi.
 • Kui Teid huvitava koolituse kohtade arv on täitunud, siis lisame Teid ootenimekirja ja võtame Teiega ühendust koha vabanemise korral või teatame Teile korduskoolituse info. Koolitusele registreerudes olete nõustunud kõigi siinkirjeldatud tingimustega.

 

Loobumine

 • Koolitusest loobumisest teavitage esimesel võimalusel koolitusjuhti. Soovitavalt hiljemalt 48h enne koolituse algust.
 • Koolitusele registreerunud, kuid mitte kohale ilmunud ega ka oma loobumisest teatanud osalejad kaotavad õiguse edaspidi koolitustele iseseisvalt registreeruda ning peavad taotlema uue ligipääsuõiguse. Ligipääsuõiguse taastamise avalduse vaatab läbi ja otsuse langetab Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhtide koosolek.
 • Koolitusel osalejate vähese arvu korral on Tallinna Õpetajate Majal õigus koolitus edasi lükata või ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse sellest esimesel võimalusel.

 

Koolitusel osalemise hea tava

 • Õpetajakoolitustele on oodatud erinevate ainete õpetajad ning erinevatel ametipositsioonidel tegutsevad haridustöötajad (logopeedid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, arendusjuhid, huvijuhid, õppejuhid). See tähendab, et koolitustel läbi viidavates praktilistes töödes ning grupiaruteludes on vaja jääda viisakaks, tolerantseks ning paindlikuks, et arvestada õppeainetest ning ametikohtadest tulenevate erisustega.
 • Koolitustel osaleja peab kinni kogu koolitustsüklit hõlmavast ajakavast ning saabub koolitusele ja lahkub sealt õigeaegselt.
 • Koolitusel osaleja on kõigis koolitusel pakutavates tegevustes oma tähelepanuga kohal, kuulab ja tegutseb aktiivselt nii koolitusel kui sellele järgnevates kodutöödes.
 • Koolitusel osaleja ei võta koolitusele kaasa oma igapäevatöö ülesandeid ning kasutab isiklikku arvutit ja mobiiltelefoni vaid kohvipauside ajal eemaldudes selleks teistest koolitusel osalejatest, kes soovivad kohvipausi kasutada selleks, et omavahel vestelda, suhelda ja tutvuda.
 • Koolitustel osalenu võib alati saata koolitusjuhile vabas vormis tagasisidet (sh ettepanekuid) koolituse sisu ja korralduse kohta tehes seda viisakalt, konstruktiivselt ja sobival ajal koolituse järgselt.
 • Koolitusel osaleja võib alati pöörduda koolitusjuhi poole sooviga väljastada talle koolitusel osalemise tunnistus Tallinna Õpetajate Maja poolt ning see saadetakse osalejale koolitusejärgselt ja elektrooniliselt.
 • Koolitustel osaleja suhtub alati austuse ja vastutustundega talle pakutud tasuta võimalusse osaleda Tallinna Haridusameti finantseeritud ning Tallinna Õpetajate Maja poolt korraldatud õpetajakoolitustel, mis rikastavad ja avardavad tema maailmapilti ning hõlbustavad õpetajana töötamist.

 

Isikuandmed

 • Kasutame Teie isikuandmeid vastutustundlikult ning peamiselt koolitustega seotud info edastamiseks. Isikukoodi ning isikuandmete küsimise nõue tuleneb EV seadustest.

 

Kui Teil tekkis küsimusi või soovite koolituste korraldamise kohta lisainfot saada, siis palun võtke julgesti ühendust!