Õppekorralduse tingimused haridustöötajatele

Registreerimine

 • Koolitusel osalemiseks tuleb Sul eelnevalt registreeruda Sind huvitava koolituse lehel, kus Sind suunatakse edasi iseteenindusse (vt juhised „Tallinna
  e-teeninduskeskkonnas registreerine ja tasumine“
  ).
 • Haridustöötajatele suunatud koolitustele on võimalik registreeruda kõigil Tallinna linna munitsipaalharidusasutuste töötajatel kuni grupi täitumiseni, s.o vastavalt vabadele kohtadele registreerumise järjekorras.
 • Kohtade täitumisel lisame Sind ootenimekirja  ja võtame koha vabanemisel ühendust.

 

Tasu

 

Isikuandmete töötlemine

 • Isikuandmeid kasutame ainult koolituse läbiviimise eesmärgil, s.o Sulle õppetööga seotud korraldusliku info edastamiseks ja soovi korral tõendi väljastamiseks. Isikukoodi esitamine on vajalik vaid tõendi saamiseks.

 

Loobumine

 • Koolitusel osalemisest loobumisest teavita palun koolitusjuhti esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust.
 • Kui koolitusele registreerudes logisid end eelnevalt ID-kaardiga sisse Tallinna
  e-teeninduskeskkonnas
  , saad osalemise ka ise tühistada.
 • Koolitusele mitteilmumisel või selle mõjuva põhjuseta pooleli jätmisel on meil õigus teavitada Sinu kooli või lasteaia juhti.
 • Koolitusel osalemisest loobumisel on õigus osalejal leida enda asemele teine sama asutuse töötaja, teavitades sellest koolitusjuhti.
 • Vähese osalejate arvu korral on meil õigus koolitus edasi lükata või ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitame sellest esimesel võimalusel.

 

Koolitustõend ja tunnistus

 • Koolituse täies mahus läbimise puhul väljastame Sulle soovi korral
  elektroonilise tõendi lühikoolitusel osalemise kohta või tunnistuse juhul kui on kontrollitud õpiväljundite saavutatust (nt klassijuhatajate õpikodade puhul).
 • Juhul kui ühest asutusest osaleb mitu haridustöötajat, väljastame
  elektroonilise kollektiivtõendi.

 

Koolitusel osalemise hea tava

 • Õpetajakoolitustele on oodatud erinevate ainete õpetajad ning erinevatel ametipositsioonidel tegutsevad haridustöötajad (logopeedid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, arendusjuhid, huvijuhid, õppejuhid). See tähendab, et koolitustel läbi viidavates praktilistes töödes ning grupiaruteludes on vaja jääda viisakaks, tolerantseks ning paindlikuks, et arvestada õppeainetest ning ametikohtadest tulenevate erisustega.
 • Koolitustel osaleja peab kinni kogu koolitustsüklit hõlmavast ajakavast ning saabub koolitusele ja lahkub sealt õigeaegselt.
 • Koolitusel osaleja on kõigis koolitusel pakutavates tegevustes oma tähelepanuga kohal, kuulab ja tegutseb aktiivselt nii koolitusel kui sellele järgnevates kodutöödes.
 • Koolitusel osaleja ei võta koolitusele kaasa oma igapäevatöö ülesandeid ning ei kasuta muuks kui õppetööks vajalik on oma nutiseadmeid.
 • Koolitustel osalenu võib alati saata koolitusjuhile vabas vormis tagasisidet (sh ettepanekuid) koolituse sisu ja korralduse kohta tehes seda viisakalt, konstruktiivselt ja sobival ajal koolituse järgselt.
 • Koolitusel osaleja võib alati pöörduda koolitusjuhi poole sooviga väljastada talle koolitusel osalemise tunnistus Tallinna Õpetajate Maja poolt ning see saadetakse osalejale koolitusejärgselt ja elektrooniliselt.
 • Koolitustel osaleja suhtub alati austuse ja vastutustundega talle pakutud tasuta võimalusse osaleda Tallinna Haridusameti finantseeritud ning Tallinna Õpetajate Maja poolt korraldatud õpetajakoolitustel, mis rikastavad ja avardavad tema maailmapilti ning hõlbustavad õpetajana töötamist.

 

 

Tutvu lähemalt
“Õppekorralduse ja koolituste kvaliteedi tagamise aluste”
raamdokumendiga

 

 

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid koolituste korraldamise kohta lisainfot saada, võta palun julgesti ühendust:

 

 

 

 

 

Kristi Vimberg

kristi@opetajatemaja.ee
(+372) 527 3422