Tähendusrikas õppimine ja aktiivõppe meetodid

Koolitusel käsitleme õppimise olemust muutunud õpikäsituse kontekstis. Analüüsime õpetaja ja õpilase aktiivsust ja vastutust erinevates õpikäsitlustes. Konstrueerime 3-faasilise õpiprotsessi mudeli ning leiame igale faasile õpilast aktiviseerivad õppemeetodid. Koolitus võimaldab õpetajal olla aktiivse õppija rollis, jagada oma kogemusi, kasutada loovust, teha koostööd, praktiseerida laias valikus õppemeetodeid ja täiendada oma õppemeetodite pagasit uute aktiivõppe meetoditega. Jaotusmaterjalid toetavad teema sügavamat mõistmist.
Koolitus toimub teo ja sõna kokku sobivuse printsiibil ehk tehakse seda, millest räägitakse.

Koolituse korraldaja on Kaire Ruubas (pkaire77@hotmail.com).

Koolituse finantseerija on Tallinna Õpetajate Maja koostööfond.

 

 

Kaire Ruubas on õpetaja ja sisekoolitaja, kes on omandanud magistrikraadi sotsiaalteadustes riigiteaduste erialal  (cum laude) ja kasvatusteadustes Tallinna Ülikoolis ja õppinud haridustöötajate koolitajaks Sisekoolitajate Akadeemias.  Kaire kireks on haridus, õppimine ja õpetamine, õpetajana on ta töötanud pikaajaliselt Tallinna Inglise Kolledžis ja pidevalt end täiendanud Eesti ja rahvusvahelistel hariduskoolitustel. Kaire on veendunud, et kogemuste jagamine ja  koostöö loob lisandväärtust kõigile osapooltele.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Gertrudi saal (III korrus).
Aeg:
07.03.2019 kl. 12.00-17.00
Maht:
1x5h.
Registreerumistasu:
Tallinna üldhariduskoolide ja -lasteaedade õpetajatele tasuta. Vajalik eelregistreerimine.
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Koolituse eesmärk on mõista tähendusrikka õppimise olemust. Praktiseerida erinevaid aktiivõppe meetodeid ja rakendada tunnustavat tagasisidet.

Koolituse teemad

• Mis on õppimine?
• Erinevad õpiteooriad
• Õpetaja ja õpilase aktiivsus erinevates õpikäsitlustes
• 3-faasiline õpiprotsessi mudel
• Õpilast aktiviseerivad õppemeetodid
• Erinevate aktiivõppe meetodite praktiseerimine
• Tunnustav mina-teade ja selle rakendamine

 

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu:

• kirjeldab erinevaid õpiteooriaid ja toob välja õpilase ja õpetaja aktiivsuse erinevates õpikäsitlustes;
• konstrueerib 3-faasilise õpiprotsessi mudeli ja rakendab erinevaid aktiivõppe meetodeid õpiprotsessi erinevates faasides;
• täiendab oma õppemeetodite pagasit uute aktiivõppe meetoditega;
• kasutab tunnustavat tagasisidet.