Supervisioonigrupp: õpetaja tööelu võimestamine I-V

Õpetaja töö on igapäevaselt laetud emotsionaalsete olukordadega. Kuidas jääda sellistes situatsioonides iseendaks? Kuidas olla kontaktis igapäevase töörõõmuga? Kuidas kasvatada läbi selle ameti enda isiksust?  Kuidas saada endast teadlikumaks - miks ma nii reageerin, käitun, mõtlen, tunnen?

Suurepärane võimalus on ennast uurida turvalises grupis (maksimaalselt 10 õpetajat erinevatest koolidest), saada jõustatud grupi poolt, kes mõtleb sarnaselt.  Olla mõistetud. Erinevate metoodikate abil loob superviisor „ruumi“ küsimustele vastuste leidmiseks.


Tagasiside eelmisel hooajal supervisioonigrupis osalenutelt:

 • "Suurepärane koolitaja ja toetavad ning positiivsed kaaslased. Ma arvan, et suurem osa õpetajaid võiksid antud koolituse läbida. Kõik saab alguse inimesest endast ja töö/analüüs iseendaga on meie igapäevatöö üks võtmesõnadest. Ma olen väga rahul, et mul avanes selline võimalus, aitäh!"

 

 • "Tekkis hea kontakt koolitaja ja koolitusel osalejate vahel. 5 õppepäeva jätsid tunde, et oleks nagu terve aasta koos käinud. Õhinaga ootasin koolituspäevi."

 

 • "Mul jagub koolitusele, koolitajale ja gruppi kuulunud õpetajatele ainult tänu- ja kiidusõnu. Meie grupis olnud õpetajad kinnitasid, et nemad said olulise laengu jätkamaks uue energiaga oma tööd või isiklikku arengut. Väga vajalik koolitus. Koolitus ületas minu ootused ja ma väga sooviks samalaadse koolituse jätkukoolitust. "

 

 

Superviisor ja koolitaja Ada Kesonen on omandanud Akadeemias Nord (liidetud Tallinna Ülikooliga)  sotsiaalteaduste magistri psühholoogia erialal, lisaks tegutseb superviisori ja terapeudina. Kuus aastat on ta töötanud koolipsühholoogina ja viimased viis aastat õppenõustamise valdkonnas. Gruppidega töötamise kogemus on samuti pikaajaline.

„Selleks, et hästi oma tööd teha, peab olema õpetaja kui tööriist ise võimalikult terve. Suurem teadlikkus iseendast annab rohkem valikuvõimalusi. Me kõik õpime kogu aeg, küsimus on kuidas?“

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Saadiku tuba (Sissepääs Vene 5 tänavalt)
Aeg:
1 grupp kohtub 5-el korral: 17. jaanuar, 31. jaanuar, 6. märts. Järgi jäänud korrad toimuvad reedeti 22.05.2020 ja 05.06.2020 kl 14.00-17.00. NB! Lõunat ei toimu.
Maht:
5x3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 18 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Igal kohtumisel saab 3- tunni jooksul esimeses osas lahendada erinevate metoodikate abil grupi valitud teemat/juhtumit oma tööelust ning kohtumise teine osa võimaldab tegeleda eneserefleksiooniga.

Grupisupervisioon ehk tööalane nõustamine:

 • annab võimaluse turvalises keskkonnas tegeleda oma tööalaste küsimustega ja rolliteemadega tööl.
 • aitab ennetada läbipõlemist
 • võimaldab saada regulaarset toetust
 • aitab tööga seotud emotsioonidega paremini toime tulla
 • aitab säilitada töörõõmu
 • võimaldab leida lahendusi tööga seotud juhtumitele
 • annab võimaluse õppida teiste kogemustest
 • aitab leida uusi vaatenurki, laiemat perspektiivi
 • annab võimaluse saada inspiratsiooni

 

NB! Tingimused:

 • 1 grupp kohtub 5-korral, moodustades igale liikmele toetava arengukeskkonna;
 • vahepeal liitumine ei ole võimalik;
 • osalejateks valitakse registreerunute seast need, kes kirjutavad mailile hedvig@opetajatemaja.ee lühikese vabas vormis motivatsioonikirja teemal, miks nad antud koolitust oma ellu vajavad;
 • koolitusele on oodatud ainult need osalejad, kes soovivad muuta oma tööelu paremaks ning  soovivad käia kohal kõigil kordadel;
 • ühest õppeasutusest saab registreeruda vaid 1 inimene, sest nii saab tagada supervisiooni läbiviimiseks vajaliku usaldusliku ja erapooletu grupidünaamika.