Motiveeriv intervjueerimine logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele (edasijõudnud)

Nii logopeedidel kui õpetajatel on vaja häid nõustamisoskusi, näiteks lapsevanemate või kolleegide konsulteerimisel.

Nimetatud koolitus aitab süvendada oma MI-alaseid teadmisi ja saavutada suurema vilumuse õppimise toetamisel ning koolitöös vajalike nõustamisoskuste vallas. Koolitusel osalemise eelduseks on MI algtaseme koolituse edukas läbimine ning eelkodutöö esitamine.

Koolituse eesmärk:

Süvendada logopeedide, eripedagoogide ja õpetajate teadmisi MI nõustamismetoodikast ja saavutada oskused töökeskkonnas kliendi (õpilane, kolleeg, lapsevanem) nõustamiseks ning tema lähivõrgustiku konsulteerimiseks toetudes MI nõustamismetoodikale.

 


 

Koolitus on finantseeritud kahe asutuse poolt, kelleks on Tallinna Õpetajate maja koostööfond ja Harjumaa eriõppe sektsioon. Osalejatele on koolitus tasuta ning koolitusele oodatakse vaid MI algtaseme koolituse läbinud õpetajaid, logopeede ja eripedagooge.

 


 

Koolitusele registreerumiseks palun vajutage SIIA

 


 

 

 

 

 

Koolitajateks on Helena Oselin ja Raili Juurikas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Oselin, motiveeriva intervjueerimise treener, logopeed, Logopeedilise Teraapia Keskus Kõnekoda;

Lõpetasin 2002. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedina. 2006. aastal sain Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnas teadusmagistri kraadi.  Olen töötanud logopeedina alates 2002. aastast erinevates meditsiini- ja haridusasutustes: Ida- Tallinna Keskhaigla (2002-2013), Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus (2013-2014),  Tartu Ülikooli Kliinikum (2014-2015). Ma täiendan oma teadmisi pidevalt erialastel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Olen spetsialiseerunud kogelusteraapiale, kuid tegelen ka muude kõneprobleemidega. Mulle on omistatud kliinilise logopeedi 8. taseme kutsekvalifikatsioon.

Koolitaja kontaktid:

helena.oselin@gmail.com

tel. 5202791


 

Raili Juurikas, motiveeriva intervjueerimise treener, psühholoogia lektor ja nõustaja, EMITA, Tallinna Tehnikakõrgkool.

Mul on bakalaureusekraad psühholoogias (2007) ning magistrikraad organisatsioonikäitumises (2009) ning pooleli on magistriõpingud psühholoogias. Töötanud olen värbamiskonsultandi, õppetöökoordinaatori ning üliõpilaste nõustajana. Viinud läbi rahulolu ning kvaliteedi uuringuid, juhendanud üliõpilastöid ning viinud läbi erinevaid loenguid, seminare ja töötubasid. Praegu töötan psühholoogialektorina Tallinna Tehnikakõrgkoolis, lisaks juhendan tuutoreid. EMITAs ajan lisaks koolitamisele ka EMITA Kooli asju.  

Koolitaja kontaktid:

Raili.juurikas@gmail.com

tel 58119838

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Kaks päeva: 13.02 (Tallinna Õpetajate Maja Magistri saalis) ja 27.02.2020 (toimumiskoht selgumisel). Mõlemal päeval toimub koolitus kellaaegadel 10.00-16.45.
Maht:
14h auditoorset tööd + 25h iseseisvat tööd (kokku 39h).
Registreerumistasu:
NB! Registreerumine ei toimu punase nupu kaudu, vaid vajutades lingil koolituslehe ülaosas! Koolitus on tasuta ning suunatud ainult Tallinna ja Harjumaa üldhariduskoolide õpetajatele ja tugispetsialistidele.
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Koolituse korraldaja on Siiri Kliss: siiri.kliss@gmail.com / 566 82 386.    

Koolituse teemad

Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • tunneb erinevaid MI-s kasutatavaid nõustamisoskusi ja strateegiaid ning suudab neid vastavalt olukorrale valida ning rakendada;
  • suudab nõustamisel esile kutsuda sihtkäitumist ning hoida fookust;
  • tunneb kliendivestlustes ära, mis on muutustejutt ning samaksjäämisjutt;
  • oskab klienditöös sujuvalt vaheldada motiveerivat intervjueerimist teiste nõustamispraktikatega;
  • oskab oma töös lähtuda MI vaimsusest;
  • mõistab enda tugevusi ja arenguvajadusi MI praktiseerijana.

Õppetöö auditoorne maht on 14 tundi. Sellele lisandub iseseisva tööna kahe kliendivestluse lindistamine ja analüüs, mille maht on kokku 25 tundi. Esimene salvestus tuleks teha enne koolitust ja selle kohta koostatud eneseanalüüs tuleks saata hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust lektorile (vt täpsemalt kodutöö juhist). Teisele  salvestusele saab osaleja treenerilt struktureeritud tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile MITI. Seega on õppetöö kogumaht 39 tundi.

Päevakava:

10.00-11.30 koolitus

11.30-11.45 paus

11.45-13.00 koolitus

13.00-14.00 lõuna

14.00-15.30 koolitus

15.30-15.45 paus

15.45-16.45 koolitus

Koolitusel tehakse rohkelt praktilisi harjutusi.