MÕK praktikas: digipädevuste ja lõimingu-koostööprojektide tutvustus I-II

Koolitusele ootame 1.-12.klassi humanitaarainete õpetajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad kutsuvad kõiki Tallinna õpetajaid koolitusele, kus tutvustatakse erinevaid lõimingu- (aineülesed projektid ning IKT vahendite kasutamine nendes) ja koostööprojekte (suurtelt väikestele ja vastupidi, erivajadustega laste kaasamine) ning õpetatakse kasutama IKT vahendeid lõiminguprojektides.

 

Koolitaja Katre Lambot on Gustav Adolfi Gümnaasiumi humanitaarainete õppetoolijuhataja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Katre koolitab kahel kohtumisel koos ühega oma kolleegidest: Nele Raat on GAG kunstiõpetaja ja Kadri Pajo on GAG klassiõpetaja ning algõpetuse õppetoolijuhataja.

Koolituse detailid

Asukoht:
19.11 GAGis (Suur-Kloostri 16) ja 26.11 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Gertrudi toas)
Aeg:
19.11 ja 26.11.2019 kl. 14.00-17.00.
Maht:
2x3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Tasuta õpetajakoolitused on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide lasteaedade ning koolide pedagoogilisele personalile õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 7 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. koolituspäev 19.11.2019 (toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamaja arvutiklassis, Suur-Kloostri 16).

Teemad:

  • Kuidas, mida ja miks lõimida?
  • Praktiline IKT töötuba

Sessioon 1 – Kuidas, mida ja miks lõimida?

  • Eesti keele-ajaloo ning kunstiõpetuse-multimeedia lõimimisprojektidest Gustav Adolfi Gümnaasiumis
  • Ajurünnak aineüleste projektide loomiseks – Missugused võimalused on teie koolis?

Sessioon 2 – Praktiline IKT töötuba

Nutiseadme kasutamine õppetöös (video tegemine, töötlemine). Nutiseadme olemasolu on vajalik.

 

  1. koolituspäev 26.11.2019 (toimub Tallinna Õpetajate Maja Gertrudi toas, Raekoja plats 14). 

Teemad:

  • Õpilaselt õpilasele ehk suurtelt väikestele ja väikestelt suurtele
  • Ajurünnak koostööprojektide loomiseks

 

Sessioon 1 – Õpilaselt õpilasele ehk suurtelt väikestele ja väikestelt suurtele

  • Õpilased kui õpetajad
  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Heleni Kooli koostööprojekti tutvustus

 

Sessioon 2 – Ajurünnak koostööprojektide loomiseks