Mõjusad suhtlemisoskused õpetaja töös

Kuidas saavutada suhetes õpilaste, kolleegide ja lapsevanematega soovitud mõju?

Koolitus võimaldab keskenduda kehtestavate suhtlemisoskuste (selge eneseväljendamine, konfronteerumine, aktiivne kuulamine) praktilisele harjutamisele, oma mõjususe teadvustamisele ning selle arendamisele erinevate harjutuste, sh videoharjutuste ja tagasiside abil.

 

 

Ene Velström on superviisor, suhtlemistreener, Gordoni perekooli ja õpetajate kooli koolitaja, psühhodraama koolitaja ja grupiterapeut-Trainer. Educator. Practitioner, 20aastase praktikaga täiskasvanute koolitaja ja superviisor, varasemalt õpetaja.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Gertrudi saal (III korrus).
Aeg:
Koolitus toimub kolmapäeviti 11.09, 18.09, 25.09 ja 2.10 kl 14.00-17.00 Gertrudi toas.
Maht:
4x3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Tasuta õpetajakoolitused on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide lasteaedade ning koolide pedagoogilisele personalile õpetajast koolijuhini. Eelregistreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumisest palume teatada 5 tööpäeva enne koolituse algust.
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Kohtumine
 • Millistele uskumustele toetub kehtestav käitumine
 • Mis on ja mis ei ole kehtestav käitumine
 • Probleemi määratlemise oskus ja teadliku suhtlemisoskuse valik
 • Selge eneseväljendamise oskuse harjutamine

 

 1. Kohtumine
 • Selge eneseväljendamise oskuse harjutamine
 • Konfronteeruvate minasõnumite harjutamine
 • Käiguvahetuse olulisuse teadvustamine ühiste lahenduste leidmisel

 

 1. Kohtumine
 • Aktiivse kuulamise oskuse harjutamine
 • Edasiviiv tagasisde
 • Videoharjutus ja tagasiside

 

 1. Kohtumine
 • Fokusseerudes kõikidele õpitud oskustele videoharjutused ja tagasiside

 

Kohtumistel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel, kogemuse jagamisel, looval lähenemisel ja toetaval tagasisidel. Koolituse käigus mõtleb ja plaanib iga osaleja oma tegevusi õpilaste võimete arengu toetamisel.