Mängiv noor on õppiv noor I-II

Koolitus on pälvinud õpetajate heakskiidu, sest pakub suurel hulgal töövahendeid, kuidas ainetundi mängulisemaks muuta. Proovime läbi suurel arvul sotsiaalseid oskusi toetavaid mänge, et tuua ainetundi koostööl ja entusiasmil põhinevat õppimist. Kui oled õpetaja, kellele meeldib katsetada põnevaid töövõtteid enda ainetunnis, siis sobib koolitus Sulle hästi. Koolitus on kasulik eeskätt humanitaarainete õpetajatele.

Koolituse “Mängiv noor on õppiv noor” lugu sai alguse viis aastat tagasi Tallinna Ülikoolist. Võtsime tookord kasutusele võrdlemisi pöörase idee - mis oleks, kui me ainult ei räägiks toredatest uutest meetoditest, vaid kõik prooviksid neid kohapeal ise järgi? Koolitus võitis oma praktilise ja lõbusa iseloomu tõttu õpetajate poolehoiu.


Tagasiside eelmisel hooajal koolitusel osalenutelt:

  • "Jäin väga rahule. Väga hea koolitaja, põnevad ja praktilised tegevused. Väga motiveeriv ja innustav koolitus. "
  • "Olen selle koolituse eest väga tänulik, sest see oli just koolitus, mida hetkel oma töös kõige enam vajasin. Mängud, mida koolitusel õppisime, aitavad mul ka probleemsemate õpilastega head kontakti luua, leevendavad pingeid klassiruumis ja aitavad väsimust ja muremõtteid peletada. Katsetan koolitusel õpitut klassiruumis eri klasside ja õpilastega mingil määral iga päev ning avastan aina uusi võimalusi, kuidas tunde elavdada ja pikkadesse koolipäevadesse vaheldust tuua."
  • "Head ideed, asjalikud soovitused, hea ja sundimatu õhkkond. Jäin koolituse ja koolitajaga väga rahule. "

 

Erialalt on Mihkel Kangur kooliõpetaja ning tema suureks kireks on haridusinnovatsioon ja soov, et Eesti lastele meeldiks koolis käia. Mihkli koolitused on rohkem töötoad ning loenguvormi on vähe. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Osalejad, kes jahivad uusi kogemusi ning tahavad end proovile panna, tunnevad Mihkli koolitustel põnevust. Ta on ise olnud õpetaja nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis aastast 2011. Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2012. aastast. Mihkel Kanguri haridusinnovatsiooni-alased kursused on nii Tallinna kui ka Tartu Ülikooli koolituskeskuste nimekirjas.

https://hariduskoolitused.ee/oppekorraldus-ja-kvaliteet/

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
Uus kuupäev: 03.06.2020 kl 14.00 - 17.00. NB! Lõunat ei toimu.
Maht:
3h kontaktõpet + e-õpe. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale e-tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
20 inimest
Koolitusjuht:
koolitused@opetajatemaja.ee või jaana@opetajatemaja.ee (tel 5883 1095)

Koolituse teemad

  • Tunnijuhtimismängud. Need on mängud, mis loovad emotsioone ja valmisolekut sotsiaalseid oskusi nõudvateks tunniosadeks. Samuti kasutatakse tunnijuhtimismänge individuaalse töö tundides, et tuua tundi veidi vaheldust.
  • Õppemängud. Õppemängude alla on kogutud aastate jooksul koolitusel enim tähelepanu pälvinud mängud. Neis on rohkem potentsiaali, et õpetada nende abil ainetunni materjali. Mõned mängud sobivad rohkem ainetunni sissejuhatuseks, teised kordamiseks ja on ka mänge, millega siduda uue osa õppimine.
  • Kohtumistel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel. Proovime kohapeal kõik mängud läbi. Samuti töötame kohapeal välja esialgsed ideed, kuidas koolitusel õpitud mänge saaks kasutada ainetunnis.