Loovus ja innovatsioon õppimise toetamisel

Õpetamine ei ole eesmärk omaette, vaid üks osa õppimise protsessist.

Kindlasti olete kuulnud neid sõnu „loovus“ ja „innovatsioon“ nii meedias kui ka aina üha rohkem kooli kontekstis kasutamas. Aga mida täpsemalt siis ikkagi mõeldakse nende mõistetega? Kumb peaks olema eespool või kumb on olulisem - kas loovus või innovatsioon?

 

Koolitusel tegeleme küsimustega nagu:

Kas, millal ja kuidas kasutad loovust ja innovatsiooni õppeprotsessis?

Kuidas luua õppimiseks innovaatiline keskkond?

Mis on innovatsioon ja kuidas seda kasutada õppimise toetamisel?

Millised on innovatsiooni allikad ja vormid?

Millised võiks olla tööriistad, mille abil uusi ideid genereerida ja kuidas neid oma igapäevatöös rakendada?

 

Innovatsioon ei ole vaid moesõna ja seda võib vaja minna mitmel põhjusel:

  •  mõned tahavad saada innovaatilisemaks selleks, et nad näevad, et piir käes ja nüüd oleks põhjust otsida midagi uut.
  •  teised näivad, et olemasoleva ei ole enam piisav ja tarvis oleks teha asju teisiti.
  • kolmandad vaatavad innovatsiooni poole, sest see on nende viimane võimalus ellu jääda.

 

Koolitaja Silver Pramann on omandanud Tallinna Ülikoolis kunstiõpetaja hariduse ja haridusjuhtimise magistri kraadi. On täiendanud ennast Washingtoni Ülikoolis ning mitmetel kursustel ja koolitustel nii Eestis kui välisriikides. Pikka aega on Silver töötanud mitteformaalse hariduse ja noorsoovaldkonnas nii praktiku kui juhina. Viimased kuus aastat on juhtinud Tallinna Ülikoolis akadeemilist üksust ja andnud ka loenguid. Kogu õppimise ja töötamise aja vältel on ta samal ajal tegelenud täiskasvanute koolitamisega ning viimased kolm aastat ka Tallinna Õpetajate Majas mitut loovkursust juhendanud.

„Loovus, eneseareng ning arendustöö on olnud minu töö sisuks ja ka minu motivaatoriks. Olen ka oma tegemistes ebaõnnestunud nii kavandamisel kui elluviimisel, kuid tänu nendele kogemustele olen ise palju juurde õppinud. Usun, et vaatamata sellele, et loovust seostatakse peamiselt kunstiga on see meis kõigis olemas kuid selleks tuleb vaeva näha. See on vaimne protsess ja selle stimuleerimiseks on vaja soodsat keskkonda. Õppimise viise ja vorme on erinevaid, palju sõltub õpetamisest aga veelgi rohkem sõltub õppimiseks loodud soodsast keskkonnast, kogemisest ja uute teadmiste mõtestamisest.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Gertrudi saal (III korrus).
Aeg:
23.01 ja 30.01 kl. 14.00-17.00.
Maht:
2x3h.
Registreerumistasu:
Osalemine eelregistreerumisega (tasuta Tallinna üldhariduskoolide õpetajatele).
Grupi suurus:
kuni 16 inimest.
Lisainformatsioon:
Osalema on oodatud kõikide ainete õpetajad.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Koolitus pakub teadmisi ja kogemusi, kuidas luua innovatsiooni ja loovust rakendades õppeaineid lõimides õppimist ja arengut toetav keskkond ning õpisituatsioonid.

 

Kahel päeval käsitletakse läbivalt ja lõimitult järgmisi teemasid:

 

• Innovatsioon ja loovus, innovatsioonimeetodid ja arusaamad, disain, probleemmõtlemine,
• Õpikogemus/õpielamus, õppimise teadvustamine, erinevad õpisituatsioonid ja viisid, juhendatud õpe, juhendamata õpe, stiimulõpe, sügavõpe.
• Teadmiste ja, oskuste omandamine ning ülekandmine, meetodid, asendustegevused õppimises
Teemade käsitlemise järjekord ja millise teemaga sügavamalt minna sõltub osalejate huvist ja õpieesmärkidest.

 

Õpiväljundid

Kursusel osalenu

  • mõistab loovuse ja innovatsiooni olemust ja rolli tänapäeva maailmas ja õppeprotsessis;
  • on kasvatanud eneseteadlikkust, endast kui loovast inimesest ning mõistab enda rolli innovatsiooni toetava keskkonna loomisel;
  • on teadlik erinevatest innovatsiooni toetavatest meetoditest ja tehnikatest;
  • mõistab loovuse ja innovatsiooni rakendamise eelduseid ja riske õpetamise rikastamisel ning ainealaste teadmiste omandamisel ja õppeainete lõimimisel.

Koolitus toetab osaleja isiksuslikku arengut ja eeldab aktiivset osalust.