Lahenduskeskse mõtlemise ja coaching’u tehnikate rakendamine õpetajatöös

Coaching on mõttelaad ja meetodite kogum, mis toetab õpetajat endale seatud eesmärkide suunas liikumisel, olgu see siis isiklik või tööalane. Coachingu koolitusel õpib õpetaja töötama oma kinnitustunud mõtte- ja käitumismustritega ning looma uusi, mis toetaksid paremini tema isiklikke, professionaalseid ja õpilaste arengut.

Koolitus-treening annab osalejatele ülevaate nagu ka praktilise kogemuse ning tööriistad lahenduskeskse mõtlemise ja coaching'u tehnikate igapäevaseks kasutamiseks õpetajatöös.

Annika Räim on 20+ aastase kogemusega personalijuht, juhtide ja meeskondade nõustaja, karjääri- ja isikliku arengu coach, koolitaja ja treener. Annikal on magistrikraad inglise ja saksa keele õpetaja kutsega ning Post Graduate Certificate Cumbria Uninersity'st Inglismaal erialal „Juhtimine ja jätkusuutlikkus“. Lisaks on Annika end täiendanud EBSi MBA programmis personalijuhtimise erialal, erinevatel coaching'u koolitustel ja väga rohketel teistel enesearengu, kommunikatsiooni, meeskondade inspireerimise jt treeningutel.

 

„Viimastel aastatel olen leidnud suure rõõmu töötades erinevate vahvate inimestega – nii individuaalselt kui ka gruppidega - , kellel on  coaching'ust ja mentorlusest olnud abi ja tuge teekonnal tasakaalustatuma, rõõmsama ja rahuldustpakkuvama elu suunal. Meie ühine kogemus on, et coachingu põhimõtted ja kasutatavad tööriistad loovad ühelt poolt väljakutseid esitava ja mugavustsoonist välja tõmbava, teisalt aga toetava ja vastastikku jõustava koostöö keskkonna. Võidavad kõik!“

Maris Viires on 18+ aastase kogemusega turundus- ja värbamisjuht, ettevõtja, konsultant ja koolitaja ning ka TRE treener. Marisel on bakalaureusekraad turunduse erialal Tallinna Ülikoolist ning igapäevaselt täiendanud oma teadmisi läbi erinevate täiendkoolituse enesejuhtimise, psühholoogia, personalitöö ja turunduse vallas.

 

„Pean ennast inimeste arengu toetajaks, sest olenemata organisatsioonist, kelle heaks tegutsen, on minu soov aidata inimestel avaneda oma tegelikule potentsiaalile ja seda alati inimest toetavalt. Potentsiaal saab avaneda keskkonnas, kus inimene tunneb ennast turvaliselt ning lahenduskeskse mõtlemise tööriistad koos mõttemustrite kaardistamisega soodustavad seda väga palju. Õnnelik olemine ei ole juhus, vaid otsus ja teadlik töö! „

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Koolitus toimub kolmel järjestikusel kolmapäeval: 10.04, 17.04 ja 24.04.2019, kell 14.00 -17.00.
Maht:
3 x 3h.
Registreerumistasu:
Tasuta. Osalemine ainult registreerunud Tallinna üldhariduskoolide- ja lasteaedade õpetajatele, õppejuhtidele, arendusjuhtidele.
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 

  1. Kohtumine.

Kohtumise teemad: Coachingu põhiolemus ja -tõed. Praktilised tööriistad.

-        Mis on coachingu, mentorluse, konsultatsiooni, nõustamise, koolitamise ja juhtimise erinevused ja sarnasused?

-        Miks on coaching kasulik ja praktiline?

-        Kuidas coaching toimib?

-        Praktilised coachingu tööriistad ja nende kasutamise harjutamine: küsimuste esitamine, kuulamine, peegeldamine, ümbersõnastamine ja kokkuvõtmine.

 

  1. Kohtumine.

Kohtumise teemad: Lahenduskeskse mõtlemise põhiolemus ja -tõed. Praktilised tööriistad.

-        Lahenduskeskse mõtlemise põhiolemus. Lahenduskeskne mõtlemine, kriitiline mõtlemine, disainmõtlemine.

-        Teadlik ja alateadlik mõtlemine. Mõttemustrite roll meie otsuses. Kuidas vabaneda mõttemustritest, mis meie kasuks ei tööta ja kuidas neid teadlikult suunata.

-        Lahenduskeskse mõtlemise tööriistad igapäevatöös.

 

 

  1. Kohtumine.

 

Kohtumise teemad: Viimase kuu kogemuste jagamine, peegeldamine ja oskuste lihvimine.

-        Jagame viimase kuu praktilisi kogemusi ja leide.

-        Peegeldame vastastikku kuuldut ja coachime üksteist.

-        Lihvime coachingu ja lahenduskeskse mõtlemise oskuseid toetudes osalejate kogemusele.