HARIDUSJUHILE- “Koostööpõhimõttel toimiv kool ja lasteaed I-II”

Kuidas tuua haridusasutuse kollektiividesse koostööd soodustavad elemendid?

Milliseid tegureid arvestada meeskondade moodustamisel ja juhtimisel?

Kuidas saavutada koolile või lasteaiale seatud eesmärgid koostöiste meetoditega?

Kuidas saavutada suurem kollegiaalne tugi, et tekkivaid probleeme ühiselt lahendada?

Mida vajab õpetaja juhtkonnalt, et olla motiveeritud koostöiselt töötama?

Koolitusele ootame üldhariduskoolide ja lasteaedade direktoreid ning õppejuhte.


Tagasiside eelmisel hooajal samal koolitusel osalenutelt:

 • "Koolitus oli sisukas, õpetaja suure kogemustepagasiga, tõi palju näiteid ja andis häid ideid. Lühike aeg sisaldas siiski ka mitmeid huvitavaid väikeseid mänge.
  "

 

 • "Koolitus oli praktiline ja avatud. Koolitus sisaldas erinevaid meetodeid, oli vaheldusrikas. Meeldis, et koolitusgrupp oli piisava suurusega. "

 

 • " Usun, et selle koolituse raames sain piisavalt vajalikku infot ja teadmisi. Samuti praktilisi nö "elust enesest" näiteid. Koolitus vastas minu ootustele."

 

 

Koolitaja Reet Laur on TLÜ-s omandanud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, samuti on talle omistatud koolinõustaja kutse ja ta omab magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Reet Laur on töötanud koolipsühholoogina, psühholoogia ja perekonnaõpetuse õpetajana (21. Keskkool, Pirita Majandusgümnaasium, TTG)  ning lugenud valikainena suhtlemisõpetust ning olnud õpetajakoolituse lektor ülikoolides (Tallinna Ülikool, EKA). Reet on olnud ka mitu aastat Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine. Reet on ka pälvinud Täiendõppekeskuse Aasta Koolitaja tiitli (2012). Täna töötab Reet Laur Tallinna Balletikoolis koolipsühholoogina, oma ettevõttes  "Laur&Laur OÜ" nõustaja-koolitajana ning on VEPA mentor.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
21.01 ja 28.01.2020 kl 13.00-17.00 (teisipäevad).
Maht:
2x3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Kohtumine 14.01.2019:

 • Meeskonnatöö olulised tegurid. Organisatsioonikultuuri elemendid koostöise kooli ja lasteaia kujundamisel.
 • Kuidas rakendada erinevaid koostöö- ja grupitöötehnikaid õpikeskkonnas ning seeläbi tõsta õppeasutuse eesmärkide saavutamise efektiivsust.
 • Suhtlemine laste ja lastevanematega. Tänapäeva ühiskonnas enim muret tekitavad suhtlusvaldkonnad (mailisuhtlus, nutiseadmete kasutamise reeglid, kodu ja kooli ühised kokkulepped...).

Kohtumine 21.01.2019:

 • Kolleegitugi kooli- ja lasteaiakollektiivis. Tähelepanu vajavad valdkonnad kolleegitoes (hirm abi küsida, hirm abi pakkuda, hinnangute andmine...).
 • Juhtkonna toetuse olulisus.
 • Reaaleluliste juhtumite analüüs.

Meetoditena on koolitusel kasutusel loeng, grupiarutelud, juhtumite analüüs, loovülesanded.