HARIDUSJUHILE- “Kaasaja juhtimismudel: õppivaks kooliks kujunemine I-V”

Viimase 20 aasta jooksul on juhtimise paradigmat mõjutanud üleilmastumine, tehnoloogia, meedia, Y-põlvkond ja mitmekesisus. Tänapäeva töötajad soovivad rohkem autonoomiat ja olla kaasatud otsuste tegemisse. Seoses pidevate muudatustega väliskeskkonnas, oodatakse juhtidelt oskust oma meeskonda aktiivselt kaasa haarata -  ehk olla üheaegselt nii paindlik, efektiivne kui ka kiire. Kirjeldatud olustikus töötamine eeldab, et juhid oskavad ja usaldavad töötajate initsiatiivi ja jagavad vastutust - tänapäeval ei ole juht mõeldud juhtima mitte uhkes üksinduses, vaid meeskondlikult. On leitud, et kui töötajaid selliselt kaasatakse, siis tekivad neil järgmised tähendused: kirglik lojaalsus organisatsioonile, selle missioonile ja eesmärgile; tunne, et panustad oma mõtteid ja oskusi; oma tööpanuse tervikusse kuulumise nägemine; valmisolek pingutada märksa rohkem, kui on hädasti vaja.

Koolijuhid, nagu ka muude valdkondade juhid, on sageli üksi keerukate juhtimisväljakutsetega. Samuti kurdavad üksinduse üle  õpetajad, kes peavad üksi toime tulema keerukates olukordades tunnis, suheldes õpilastega ja lastevanematega. Kuidas siis kujundada ühist õppimist kolleegide vahel, mis aitaks lahendada reaalelulisi juhtumeid ja tulla toime tänapäevastes juhtimisolukordades?

 

Viiel kohtumisel otsime võimalusi kaasava ja koosõppiva organisatsioonikultuuri loomiseks koolis. Koolituse käigus omandavad koolijuhid praktikas läbiproovitud ja tulemuslikud coachingu tööriistad, mida saavad kohe oma töös kasutusele võtta. Coachingu olemus on julgustada inimesi enda eest vastutust võtma, jätkuvalt õppima, loovalt probleeme lahendama, juhtima ise oma arengut, olema võimelised langetama häid otsuseid ning teostama oma potentsiaali.

Koolituse käigus loome koolijuhtidest minigrupid, kes vahepealsel ajal kohtuvad grupi-coachingu/kovisiooni formaadis. Kohtumistel õpitakse sedalaadi gruppe juhtima ja samas aidatakse üksteisel reaalelulisi koolijuhtimises igapäevaseid väljakutseid lahendada.

Koolitusel osalejad teevad oma koolis projekti – loovad õpetajate professionaalse arengu minigrupid. Õpetajate minigrupid aitavad õpetajatel leida lahendusi oma tööalastele olukordadele ja toetada teineteist.

Koolituspäevadel saavad koolijuhid supervisiooni oma juhtimispraktikatele.

Koolitusele on oodatud Tallinna üldhariduskoolide direktorid. 

 

Koolitaja Signe Vesso on omandanud EBS-st juhtimisteaduse doktorikraadi, ta on diplomeeritud coach ja superviisor. Signe on meeskondade ja juhtide koolitaja olnud 25.a. Enamasti on tema peateema muudatuste juhtimine organisatsioonides, meeskonna juhtimine ja juhtimisoskused. Ta on ISCI (International Supervision &Coaching Instituut) kaasasutaja ja superviisorite ning coachide väljaõppe põhiõppejõud. Signel on ka mitmekülgsed kogemused haridusvaldkonnas. Ta on toetanud haridusasutuste juhte ja õpetajaid mitmeid aastaid supervisiooni ja coachingu näol. Lisaks õpetanud coachingul põhinevaid tööriistu üksteise professionaalsel toetamisel, arenguvestluste pidamisel, koostööl lastevanematega, meeskonna juhtimisel ja koostöös klassiga.

"Professionaalsetel coachidel on palju tõhusaid tööriistu, millega nad saavad keerulistes olukordades olla meeskondadele kasulikud. Mõned neist võiksid olla ka iga koolijuhi tööriistakohvris. Koolijuhi puhul on oluline oskus oma meeskonnas olevat unikaalset tarkust välja tuua, seda võimestada ja ühist õppimist soodustada. Eriti tõhusaks pean kollegiaalset coachingut – kolleegid õpivad üksteiselt ja toetavad teineteise arengut." - Signe

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Viiel reedel, 27.09, 18.10, 15.11, 13.12.2019 ja 10.01.2020. kell 13.00 -17.00.
Maht:
5x4h (20h). Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Kohtumine : juhtimise dilemmad

Kohtumise teemad:

 • Milline juhtimine toetab muutunud õpikäsitust
 • Coachiv kultuur ja selle võimalused
 • Kovisioon juhtidele

 

 1. Kohtumine : muudatuste juhtimine ja kaasamine

Kohtumise teemad:

 • Kuidas kaasata meeskond olukorra analüüsist vajalike muudatuste algatamiseni
 • Kuidas vältida grupimõtlemist meeskonnas arutelude ajal
 • Kovisioon juhtidele

 

 1. Kohtumine : koosõppimine

Kohtumise teemad:

 • Kuidas kolleegid saavad üksteist toetada, inspireerida ja üksteiselt õppida
 • Kovisioonisüsteemi loomine
 • Kovisioon juhtidele

 

 1. Kohtumine : koostöö kultuur

Kohtumise teemad:

 • Refleksioon arengu võimaldajana
 • Grupiprotsessid
 • Supervisioon juhtidele

 

 1. Kohtumine : tulemuste jagamine

Kohtumise teemad:

 • Kuidas toetada inimesi võetud eesmärkide saavutamisel, toetada õnnestumist ja õppimist?
 • Coachiv juhtimisstiil
 • Supervisioon juhtidele

 

 

Kohtumistel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel, kogemuse jagamisel ja toetaval tagasisidel. Osalejad leiavad lahendusi oma juhtimisalastele teemadele, õpivad grupiprotsesside juhtimist. Praktiseerivad õpitud metoodikaid nii juhtide minigrupis kui ka oma koolis. Saavad juhendaja poolt supervisiooni koolis muudatuste elluviimiseks.