Koolielu sotsiaalsed tagamaad: käitumishäirete ennetamine

Koolituse eesmärk on lihtsustada õpetaja tööd aidates mõista ning õppida toime tulema õpilaste emotsioonide allasurumise, väljaelamise ignoreerimise ja asendustegevuse otsimisega. Koolitusel õpitakse praktiliste oskuste ja harjutuste kaudu, kuidas taasluua koolirõõmu.

 

Sisu: Näitame positiivses õhustikus kuidas mitmesugused igapäevaelulised koolielu probleemid saab muuta praktilisteks oskusteks ja kuidas on võimalik koostöö käigus leida uusi hästitoimivaid lahendusi mitmesugustes konfliktsituatsioonides.

 

Teemad: Keskendumisraskuste põhjused ja probleemid:

 

  • Kuidas emotsioonid blokeerivad mõtlemisvõime?
  • Suhete mõju vaimsele tervisele. Juhtumipõhised analüüsid süsteemse pereterapeudi pilgu läbi.
  • Sooliste erinevuste avaldumise viisid tüdrukutel ja poistel.
  • Laste emotsionaalsed vajadused ja psühhosomaatilised avaldumisvormid.
  • Aruka eneseteadliku käitumise kontrollist igapäeva elus.

 

Koolitus on interaktiivne ja selle käigus kasutatakse palju praktilisi harjutusi.

 

 

 

 

Aet Lass on omandanud pedagoogika, psühholoogia õpetaja ja lasteaia metoodiku eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1972) ja magistrikraadi koolipsühholoog-nõustajana (TPÜ, 1995). Täiendkoolitusena on Aet läbinud ABX Perekonnastuudios perekonna psühhoterapeudi kursuse.

Aet on Laste ja Noorte Nõustamiskeskuse (1996 -) ja Tallinna Tugikeskuse (1998 - …) asutajaliige.

Töökogemust omab Aet õpetajana, lastepsühholoogina, Estonia katastroofi kriisitöö- ja leinanõustajana, lektorina koolituskeskuses Vilko, õppejõuna ja lektorina Tallinna Ülikooli täiendõppe osakonnas, perepsühhoterapeudina Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus ja Tallinna Lastehaigla psühhiaatria osakonnas, psühhoterapeudina Laste ja Noorte Nõustamiskeskuses.

Aet on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Lastepsühholoogide Ühingu ja Eesti Pereterapeutide Ühingu liige.

Aet: „Olen veendunud ja pühendunud oma töös vaimse vara väärtustamisele.“

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Gertrudi tuba.
Aeg:
5.02.2020 kl. 12.00-16.00.
Maht:
1x4h.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee