Kooli- ja lasteaiajuhile: Kodu, lasteaia ja kooli koostööst lapse arengu toetamisel

Koolituse kirjeldus lisandub peatselt.

 


 

Koolitaja Kärt Käesel on õppinud Akadeemia Nordis (liidetud Tallinna Ülikooliga), kus ta on omandanud bakalaureusekraadi psühholoogias. Magistrikraadi kaitses Kärt Käesel Tallinna Ülikoolis pedagoogilise nõustamise erialal. Täiendkoolitusena on ta läbinud klassiõpetaja eriala, õppenõustamiskeskuste nõustajate täiendkoolituse ning hulganisti erinevad psühhodiagnostikate koolitusi. Kärt on kutsekoja poolt atesteeritud 7. kategooria koolipsühholoog ning tal on TLÜ vaimsete võimete testipaketi, kooliküpsuse hindamise ja sotsiaalsete oskuste hindamise testi kasutamise õigus.

Alates 2001. aastast töötab Kärt Pelgulinna Gümnaasiumis koolipsühholoogi ametikohal ning lisaks sellele tegutseb alates 2004. aastast  samas psühholoogiaõpetajana. Alates aastast 2010 on Kärt kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija. Alates 2014. aastast juhib Kärt Tallinnas vastava ainesektsiooni tööd. Koolitajana töötab Kärt alates 2006. aastast ning õppenõustamissüsteemis alates 2009. aastast.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
22.01.2020 kl. 13.00-17.00.
Maht:
1x4h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Tasuta õpetajakoolitused on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide lasteaedade ning koolide pedagoogilisele personalile õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 7 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Koolituse teemad: