Kaasaja ühiskond vajab kaasaegset kooli: Kool kui bränd ja õpetaja kui brändisaadik I-II

Tänapäeva digitaalselt ühendatud maailmas on kõigel oma imago ja edukad on need inimesed, asutused ja kaubamärgid, kes oskavad end teadlikult ja vastutustundlikult soovitud moel kujundada. Nii on ka inspireerivaks õpetajaks kujunemine ja positiivse koolikuvandi loomine teadlik ja sihipärane töö. Kõik see, mida teeb, kuidas käitub, mida väärtustab ning mis sõnumeid endast kiirgab iga koolipere liige, mõjutab perspektiivis sisseastujate numbreid, lastevanemate rahulolu, õppetöö kvaliteeti, kooliga rahulolu ning inimeste enda heaolu. Alateadlikult või teadlikult vormime iga oma tegevusega arvamust oma organisatsioonist, oma tööandjast ja iseendast kui õpetajast. Õpetaja, kool ja koolijuht ei pea tänapäeval enam assotseeruma sõnadega väsinud, range ja  jäik, vaid võiks inimeste peas tekitada seosed hoopis sõnadega energiline, loominguline ja inspireeriv.

Koolitusel anname koolide meeskonnaliikmetele võimaluse avastada kõigepealt iseenda nn isikliku kuvandi ning juhendame, kuidas seda ise edasi arendada ja teadlikult kasutada. Samuti räägime, kuidas isiklik eeskuju mõjutab lõpuks kogu kooli kuvandit ühiskonnas. Nii avastame, millist mõju avaldab iga koolipere liikme tegevus kooli mainele.

NB! Koolitusele ootame kooli- või lasteaiaõpetajat koos õppejuhi või direktoriga.


 

Tagasiside eelmise hooaja koolitusel osalenud õpetajatelt:

 

 • "Soovin jagada oma lasteaias persoonibrändimise ideed, see aitab luua lasteaia brändi."

 

 • "Väga hea koolitus ja koolitaja inspireerimaks mind enda brändi arendamisel. Rääkida lugusid, olla julge, mitte karta ebaõnnestuda! Jagan kindlasti neid teadmisi kolleegidega. Soovitan koolitajat sisekoolituseks või arenduspäevaks. Aitäh, super!"

 

 • "Koolitaja oli väga inspireeriv. Õppisin, et oluline on julgeda olla avatud oma õpilastega. Koolitus andis tõuke kogetut päriselt järgi proovida. Sisukas, loominguline, jõustav ja inspireeriv koolitus."

 

Enne koolitusele tulemist soovitab koolitaja Signe lugeda tema kirjutatud artikleid persoonibrändingu teemal:

 1. Artikkel: “Brändisaadik - täpselt doseeritud teavet ja õiges koguses kirge” - http://www.personaliuudised.ee/uudised/2018/06/27/brandisaadik-tapselt-doseeritud-teavet-ja-oiges-koguses-kirge
 2. Artikkel: "Ka õpetaja on bränd"https://www.aripaev.ee/erilehed/2018/09/19/ka-opetaja-on-brand-mida-tuleb-teadlikult-luua-
 3. Artikkel: "Tööandja ja persoonibränding - ühe ja sama mündi kaks külge" - https://www.aripaev.ee/erilehed/2018/09/19/persoonibranding-ja-tooandja-branding-uhe-ja-sama-mundi-kaks-kulge
 4. Artikkel: “Viis soovitust kuidas olla iseenda boss” -  https://www.raamatupidaja.ee/sisuturundus/2018/12/12/viis-soovitust-kuidas-olla-iseenda-boss

 

 

Koolitaja Signe Ventsel (Brandmoon OÜ):

Turundamine on olnud minu töö osaks suuremal või  väiksemal määral juba üle 15 aasta. Olen kokku kogunud aastate pikkused kogemused turundusest, hariduse juhtimisest, inimeste arendamisest ja koolitamisest. Aitan kasvatada brändide väärtust, toetan professionaalsuse suurenemist, uute ideede loomist ja väärtuste kinnistamist. Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada. Suure sportliku eluviisi austajana, tean, et spordis, äris ja hariduses on väga palju ühist. Ideedel on väärtus, kui need ka tegudeks muuta ning tegutsemist kasutan hirmu ravimiseks. Olen Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ning Brandmoon OÜ asutaja, referentsid toimunud persoonibrändi koolitustest leiab siit: https://brandmoon.ee/referentsid/

 

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
28.04.2020 ja 5.05.2020 kl. 12.00-17.00 (10h).
Maht:
2 x 5h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

NB! Koolitusele ootame õpetajat koos juhtkonnaliikmega (ükskõik, millise aine õpetaja või klassiõpetaja või lasteaiaõpetaja koos õppejuhi või direktoriga)!

 

 1. Õpetaja, kui visiitkaart (kuvand ja persoon)

Sissejuhatav icebreaking. Õpetaja kuvand, kui kõige alus. Persoonibränd, tarbijabränd ja tööandja bränd. Miks on vaja alustada mõtlemist endast, kui persoonibrändist. Milleks ja kellele on vajalik persoonibränd ning milliste tulemusteni jõuab teemaga süsteemne tegelemine.

 • Millised on erinevad brändi liigid ja kuidas seda teadmist enese paremaks juhtimiseks kasutada?
 • Miks on persoonibränd vajalik ja kuidas seda mõtestada kooli kontekstis?
 • Millised on erinevad tööriistad persoonibrändi loomisel, hoidmisel ja arendamisel?

 

 1. Enesejuhtimine ja maskidInimeseks olemine on justkui olemine ilma pingutuseta, ometi vajab autente minaolemine tahet ja pühendumist, julgust ja haavatavaks tegemist. Tänapäevases maskide maailmas, kus kanname erinevaid rolle, võime mõnel rollil end nii üle võtta, et varjutame enda põhiolemuse ja tänu sellele ei koge rõõmu ja õnnestumist.
 • Miks me kanname maske ja kuidas sellest teadlikuks saada?
 • Kuidas maskid meid mõjutavad igapäevaelus?
 • Mida saame teha, et olla autentne mina?
 • Tugeva meeskonna viis jalga

 

 1. Õpetaja, kui eeskuju ja eestvedaja

See, mida me arvame ennast olevat mõjutab seda, mida ja kuidas me teeme. See, mida loome enda ümber on otseses seoses sellega, kes me ise usume end olevat ning suutvat.

 • Milline on minu kuvand enda rollist?
 • Millist personat soovin luua ja mida on selle realiseerumiseks vaja?
 • Millised on toetavad tööriistad, mis aitab mul oma isikliku visiooni suunas liikuda?

Kuidas me seda teeme?

Kohtumistel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel, kogemuse jagamisel, looval lähenemisel ja toetaval tagasisidel.

 • Energiat andev ice breaking
 • Informatiivsed ja inspireerivad lühiloengud
 • Lühiloengute järel on praktilised harjutused, et kuuldu koheselt praktiseerida (individuaaltööd ja grupitööd)
 • Peegeldamine ja kaardistamine
 • Rollimängud
 • Näitlikustamine

Koolituse tulemusel:

 • Õppija teab, mis on maine, kuvand ja bränd, kuidas need kujunevad ning kuidas isikubrändi teadlikult kujundada.
 • Õppija tunneb erinevaid eneseturunduse võimalusi, oskab nendega töötada, valida oma sõnumi edastamiseks sobiva viisi, sihtgrupi ja kanali. Sisuloomine ja arvamusartiklid
 • Õppija mõistab, millised on tema erinevad rollid ja maskid, mis mõjutavad teda igapäevaselt.
 • Õppija on ennast lahti kirjeldanud hea eestkuju ja eestvedajana

Enne koolitusele tulemist võid juba lugeda koolitaja Signe artikleid persoonibrändingu teemal:
"Persoonibränding ja tööandja bränding – ühe ja sama mündi kaks külge"
"Ka õpetaja on bränd, mida tuleb teadlikult luua"