“Konfliktist koostööni: juhtumite põhine kogemuskoolitus”

Juhtumite põhine kogemusõpe ja personaalne pedagoogiline- psühholoogiline nõustamine.

Sihtgrupp:  koolide, lasteaedade õpetajad, abiõpetajad, tugispetsialistid, lasteaedade ja koolide juhid

Koolitus/nõustamise eesmärk:

 • pedagoogilise talendikuse arendamine läbi juhtumite  süsteemse analüüsi ja hinnanguvaba toetava tagasiside ning lahenduskeskse nõustamistöö;
 • positiivsete muutuste kaudu toetada õpetaja vaimset tervist ja töökarjääri.

 

Õpetaja töö edukus sõltub headest koostöösuhetest õpilase-lapsevanemate, kolleegide ja juhtkonnaga, kuid eelkõige, kuidas ta õpetab ja kasvatab iga õpilast.

Ka õpetaja on inimene koos oma nõrkustega, kuid sageli kuhjunud tööalaste  negatiivsete  emotsioonide tõttu võib ta hakata toimivate lahenduste otsimise asemel probleemi välja elama õpilase (ja ka  pere) peal ehk õpilane kogeb igal juhul õpetaja vaenulikkust. Lähtudes uuringutulemustest, võib väita, et seejärel väheneb õpilase õpiedu, koostöös süvendab see konfliktsust veelgi, mis võib viia õpilase koolist väljalangemiseni. Nii võib  tekkida õpetajal tunne, et ta ei saa hakkama ja ei oska enam  rahulikuks jääda ning ei julge abi küsida ega seda ka tunnistada. Kuid õpetajal on ja jääb soov olla hea õpetaja.

Koolitusel on võimalik läbi juhtumite analüüside jagada kogemusi, saada teadmisi ja oskusi, kuidas keerulistes olukordades toime tulla ja personaalseid lahendusi leida nii, et õpilaste, õpetajate, juhtkonna ja lastevanemate vahelised suhted jätkuksid konstruktiivsema koostööga.

Vajadusel, kokkuleppel osalejatega, toimuvad ka õppetundide vaatlused ning läbirääkimised kõigi osapoolte vahel, et leida adekvaatsemaid lahendusi ja  koosmeelt.

Koolituse/nõustamistöö käigus on tagatud konfidentsiaalsus.

Koolitajad:

Aet Lass (foto lehekülje lõpus) on omandanud pedagoogika, psühholoogia õpetaja ja lasteaia metoodiku eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1972) ja magistrikraadi koolipsühholoog-nõustajana (TPÜ, 1995). Täiendkoolitusena on Aet läbinud ABX Perekonnastuudios perekonna psühhoterapeudi kursuse.

Aet on Laste ja Noorte Nõustamiskeskuse (1996 -) ja Tallinna Tugikeskuse (1998 - …) asutajaliige.

Töökogemust omab Aet õpetajana, lastepsühholoogina, Estonia katastroofi kriisitöö- ja leinanõustajana, lektorina koolituskeskuses Vilko, õppejõuna ja lektorina Tallinna Ülikooli täiendõppe osakonnas, perepsühhoterapeudina Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus ja Tallinna Lastehaigla psühhiaatria osakonnas, psühhoterapeudina Laste ja Noorte Nõustamiskeskuses.

Aet on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Lastepsühholoogide Ühingu ja Eesti Pereterapeutide Ühingu liige.

Aet: „Olen veendunud ja pühendunud oma töös vaimse vara väärtustamisele.“

 

Made Torokoff-Engelbrecht (foto lehekülje lõpus) on kaitsnud Tartu Ülikoolis doktorikraadi majandusteaduses teemal: „ Õppiva organisatsiooni mustreid - Eesti kogemus“ (2008) ja ta omab teadusmagistri kraadi pedagoogikas teemal:“ Üks võimalus õpetaja professionaalse arengu toetamisel“ (2001). Madel on kõrgem haridus defektoloogia erialal, algklasside õpetaja eriala Tartu Pedagoogilisest Koolist. Made on end täiendanud perekonna psühhoteraapia koolitusel (4-aastane koolitus + supervisioon) ja olnud koolikonsultant (1-aastane koolitus).

Töökogemusi omab Made õpetajana, õppealajuhatajana, logopeedina, eripedagoogina, perekonna psühhoterapeudina, koolipsühholoogina, õppejõuna psühholoogias, juhtimise lektorina TÜ Pärnu Kolledẑis ja teaduri ning ettevõtlushariduse dotsendina Tartu Ülikoolis; juhtimistreenerina (Arengufirmas Invicta), koolitajana.

Made on Johannes Käisi Seltsi liige, Eesti Logopeedide Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige, Eesti Majandusteadlaste Seltsi ja Tallinna Teadlaste Maja liige.

 

Made: „Usun, et õpetaja töö on pühamast püham töö  ja olen kogenud, et head koostöösuhted  nõuavad mõistmist ning ühist panustamist töösse.“

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
7.03 (neljapäev), 14.03 (neljapäev) ja 22.03.2019 (reede) kl. 14.00-17.00.
Maht:
3x3h.
Registreerumistasu:
Tallinna üldhariduskoolide ja lasteaedade pedagoogilisele personalile tasuta.
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Kohtumine 07.03.2019: Õpetaja võimalusi tulemuslikumaks koostööks õpilaste ja lastevanematega

Kohtumise teemad:

 • koostöökultuuri võtmesõnad õppiva organisatsiooni aspektist
 • fookuses juhtumid: õpetaja – õpilane – lapsevanem
 • praktilised harjutused ja juhtumite süsteemne  analüüs. Soovitused kodutööks.

 

 1. Kohtumine 14.03.2019 .Õpetaja võimalusi tulemuslikumaks koostööks kolleegidega

Kohtumise teemad:

 • positiivse organisatsioonikäitumise tähendus koolis
 • fookuses juhtumid: õpetaja – õpetaja
 • praktilised harjutused ja juhtumite süsteemne  analüüs. Soovitused kodutööks

3.kohtumine 22.03.2019. Õpetaja talendikus juhtida konflikti konstruktiivse koostööni  

Kohtumise teemad:

 • õpetaja vaimne tervis ja töökiusamise mõiste
 • fookuses juhtumid: õpetaja juhtkond
 • praktilised harjutused ja juhtumite süsteemne  analüüs
 • Kokkuvõte ja tagasiside koolituspäevadest

 

Kohtumistel on põhirõhk nii  praktiliste kogemuste  jagamisel kui teaduspõhisusel,  tasakaal nii mõtisklustel kui aktiivsel osalusel, hinnanguvabal toetaval tagasisidel ja praktilistel võtetel, kuidas pedagoogilis-psühholoogilist repertuaari konfliktide lahendamisel rikastada ja  positiivsesse koostöösse panustada.

 

Koolitus/nõustamise tulemusena teab ja oskab osaleja:

 • süsteemsemalt pedagoogilisi juhtumeid analüüsida;
 • argumenteeritumalt sõnastada ja leida pedagoogiliselt eetilisi lahendusi;
 • psühholoogilselt toime tulla keeruliste koostöösuhete juhtimisega;
 • hoida oma vaimset tervist.