Keeleliste osaoskuste arendamine aineõppes I-II

Koolitus annab vastuse järgmistele küsimustele:

Kuidas ühendada traditsiooniline keeleõpe kaasaegse keeleõppega?

Kuidas edukalt lõimida omavahel keeleõpet ja aineõpet?

Kuidas valida õppevahendid, keelemudelid, õpimetoodikad, mis oleksid õppijat toetavad?


 

Tagasiside eelmise hooaja koolitusel osalenud õpetajatelt:

  • "Anu Parts on väga kogenud ja suurepärane lektor, väga ladus suhtlemine grupiga, nauditav esinemine. Olen väga rahul. Aitäh koolituse eest!

 

  • "Sellel koolitusel oli kõik väga paigas: struktuur, maht, pausid, intensiivsus, individuaalse ja grupitöö maht. Antud koolituse raames ei pruugiks midagi juurde lisada ega ka muuta."

 

  • "Koolitus ületas mu ootused ja oli mõnes asjas avastuslik. Sain uusi teadmisi ja töövõtteid."

 

 

Anu Parts on loodusainete õpetaja, pikaaegne õppejuht Tallinna Inglise Kolledžis, õpetajate koolitaja ja nõustaja.  Anu on lisaks tööle koolitajana tegev veel ka Noored Kooli programmis tuutorina ja bioloogiaõpetaja Tallinna Balletikoolis.

"Õpetamine, mis arvestab lõimitud aine- ja keeleõppe tavasid, on muutnud minu vaatenurka õppimisele ja lisanud tähelepanu keeleliste oskuste ja õpioskuste arendamisele. Pean nende oskuslikku kasutamist õppetöös väga olulisteks."

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
Koolitus on kaheosaline ja toimub kuupäevadel 23.01. ja 30.01.2020 kell 12.00-17.00.
Maht:
2 x 5h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Teemad:

  • Traditsioonilise keeleõppe ja kaasaegse keeleõppe erinevus kui väljakutse aineõpetajale.
  • Lõimitud aine- ja keeleõppe aluspõhimõtete rakendatavus aineõppes.
  • Keelelised osaoskuste arendamist toetavad meetodid ja võtted ainetunnis.
  • Õppijat toetavad õppevahendid, keelemudelid ja nende loomine.

Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu

  • teadvustab kaasaegse keeleõppe põhimõtteid, mis on seotud säästlikkuse ja loomulikkusega;
  • teadvustab lõimitud aine- ja keeleõppe eesmärke, olemust ja võimalusi oma ainevaldkonna õpiväljundite saavutamiseks.

Sihtrühm: põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajad sh õpetajad, kelle klassides on teise kodukeelega õpilasi