Kaasav haridus praktikas: koostööpõhise üldtööplaani koostamine koolis

Koolis saab õppida ka väljaspool tunde. Õppimine peab olema põnev ja kaasav. Kuidas korraldada kooli tegevuskava koordineeritud koostamist? Kuidas mitmekesistada tunnivälist tegevust? Kas õppekäigud ja ainetunnid saavad omavahel seotud olla? Millised on teemapäevade ja -nädalate kavandamise võimalused? Kahe tunni jooksul jagame Ehte Humanitaargümnaasiumi üldtööplaani koostamise ja elluviimise kogemusi. Räägime uue süsteemi headest külgedest ja ka vigadest.

Oodatud on nii õpetajad, õppejuhid kui arendusjuhid.

 

 

Marika Kransiver on Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht, kelle üheks ülesandeks on koordineerida kooli nn aktiivgrupi tööd. Kooli viimase kolme aasta arengusuundadeks on olnud muutuv õpikäsitus ja lõimitud aineõpe. Õppeaastal 2016/2017 osales kool, Marika Kransiver juhtimisel, projektis "Muutunud õpikäsitusega kool (MÕK kool)" ning mais 2017 Tallinna Haridusamet tunnustas Ehte Humanitaargümnaasiumi kui aktiivsemat MÕK-kuu osalejat.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (sissepääs Vene tn.5).
Aeg:
04.04.2019 kl. 15.00-17.00
Maht:
1 x 2h.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 16 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Kohtumise teemad:

  • muutunud õpikäsitus Ehte Humanitaargümnaasiumis;
  • õppekäikude ja ainetundide seos;
  • erinevate töörühmade (ainekomisjonid, õpilasesindus, huvijuhid) koostöö;
  • koostööpõhine üldtööplaan.;
  • kooli tegevusaruandlus.