Individualiseeritud õpetamine ja õppija erinevate võimete toetamine

Igal õppijal on oma eripärased võimed. Kas oskame õppija võimeid märgata, arendada ja eesmärke seada? Kas andekas õppija vajab tuge? Kahel pärastlõunal otsime võimalusi õppe individualiseerimiseks ja õpilase võimete toetamiseks. Koolituse käigus valmib võimeka õpilase toetuskava lähtudes õppe individualiseerimise põhimõtetest.

Maiu Plumer on endine Pikavere lasteaed-algkooli direktor ning endine Merivälja Kooli õppealajuhataja ning direktori kohusetäitja. Maiu Plumeril on Tartu Ülikooli magistrikraad hariduskorralduses ja ta peab südamelähedaseks õppe diferentseerimist, kaasaegset õpikäsitust, huvihariduse ja formaalse õppe sidusust ning sünergiat.

Maiu on uurinud andekate õpilaste alasooritust Eestis ning viimase kümne aasta jooksul hoidnud end kursis Euroopas ja maailmas toimuvate andekusuuringutega. Töötades koolijuhi ja õppealajuhatajana on Maiu Plumeril praktiku vaade ja kogemus õpilaste võimete toetamisel.

 

„Kõik koolis teavad, mida ma ei suuda teha, kuid absoluutselt mitte keegi ei tea, mida ma teha suudan“, ütlevad alasooritajad. Õpetaja tarkus ja missioon on tunda oma õpilaste tugevaid ja nõrku külgi. Võimed on arendatavad, kõigist ei tule muusikuid või baleriine, kuid igal õpilasel on huvid, soovid ja anne teha midagi hästi või väga hästi. Õpetaja peab olema koos lapse ja perega nn juurdekasvu usku. Iseenesest pole keegi andekas, talent pääseb õitsele tänu järjepidevale tööle ja pingutusele.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Koolitus koosneb kahest osast: I osa 18.09 ja II osa 25.09 kl 14.00-17.00.
Maht:
2 x 3h.
Registreerumistasu:
Tasuta. Osalemine ainult registreerunutele.
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. Kohtumine 18.09.2018: Andekuse määratlus, andekate alasoorituse koolist tulenevad põhjused.

Kohtumise teemad:

  • Mis on andekus?
  • Andeka õppija profiilid.
  • Andekate alasooritus ja milline osa võib olla selles koolil.

 

  1. Kohtumine 25.09.2018. Võimekate õpilaste tugisüsteemi koostamine.

Kohtumise teemad:

  • Näited õppe rikastamise mudelitest ja koolide kogemusest õppe diferentseerimisel.
  • Igal koolitusel osalejal valmib võimekate õpilaste tugisüsteem, mida saab oma töös kasutusele võtta.

 

Kohtumistel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel, kogemuse jagamisel, looval lähenemisel ja toetaval tagasisidel. Kursuse käigus mõtleb ja plaanib iga osaleja oma tegevusi õpilaste võimete arengu toetamisel.