„Enesekindel õpetaja: oskuslik ja inspireeriv suhtleja I-IV”

Õpetaja puutub oma töös sageli kokku mitmesuguste suhtlusolukordadega, kus tuleb kiiresti ja õigesti reageerida, õiglaselt otsustada või konfliktsistuatsiooni lahendamiseks osapooli süvitsi mõista. See tähendab, et õpetaja ise vajab oskusi jääda rahumeelseks, kindlameelseks ja hoolivaks ning peab oskama ennast juhtida. Samuti vajab õpetaja tööriistu, kuidas oma aine raames kasutada erinevaid tehnikaid nii, et õppija saaks õpitu selgeks ning ka tunneks end seejuures toetatuna.

 

 

Koolitaja Reet Laur on TLÜ-s omandanud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, samuti on talle omistatud koolinõustaja kutse ja ta omab magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Reet Laur on töötanud koolipsühholoogina, psühholoogia ja perekonnaõpetuse õpetajana (21. Keskkool, Pirita Majandusgümnaasium, TTG)  ning lugenud valikainena suhtlemisõpetust ning olnud õpetajakoolituse lektor ülikoolides (Tallinna Ülikool, EKA). Reet on olnud ka mitu aastat Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine. Reet on ka pälvinud Täiendõppekeskuse Aasta Koolitaja tiitli (2012). Täna töötab Reet Laur Tallinna Balletikoolis koolipsühholoogina, oma ettevõttes  "Laur&Laur OÜ" nõustaja-koolitajana ning on VEPA mentor.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Saadiku tuba - NB! sissepääs Vene tn 5!
Aeg:
8.10., 15.10., 29.10. (vahepeal on koolivaheaeg) ja 5.11.2019 kl 14.00-17.00.
Maht:
4x3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Tasuta õpetajakoolitused on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide lasteaedade ning koolide pedagoogilisele personalile õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 7 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. ja 2.  kohtumine:
  • rahumeelne konfliktsituatsioonide lahendamine (sh toimetulek agressiivsusega õpilane-õpetaja suhtes ja õpetaja-lapsevanem suhtes ...)
  • toimetulek keskendumisraskustega õpilastega
  • õpetaja enda emotsioonide oskuslik juhtimine

 

  • 3. ja 4. kohtumine:
  • kollegitugi kui oluline võtmetegur õpilaste arengu toetamisel
  • erinevate loovate meetoditega õpilaseni jõudmine (ohud ja võimalused mitmekülgsete loovülesannete andmisel)
  • juhtumite analüüs

Meetoditena on koolitusel kasutusel loeng, grupiarutelud ja loovülesannete läbi mängimine.