OTSIME

ÕPIKODADE EESTVEDAJAID

 
Tallinna Õpetajate Maja õpetajate täiendkoolituses on moodustatamisel senise 26 aineühenduse asemel 6 lõimitud ühendust. Nende eesmärk on toetada õpetajate professionaalset arengut ja omavahelist koostööd.
 

Loodavad õpikojad on
1. Humanitaaria õpikoda, mis koondab eesti keele ja kirjanduse õpetajaid, võõrkeelte õpetajaid ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad nii eesti- kui venekeelsetes koolides.
2. Reaalia õpikoda, mis koondab täppis- ja loodusteaduste (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, matemaatika, informaatika) õpetajaid.
3. Kaunite kunstide õpikoda, mis koondab muusika, kunsti, kehalise kasvatuse, käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia õpetajaid.
4. Alus- ja alghariduse õpikoda, mis koondab alushariduse ja algõpetuse õpetajad nii eesti kui vene õppekeelega koolides.
5. Tugiteenuste õpikoda, mis koondab HEV koordinaatoreid, eri- ja sotsiaalpedagooge, koolipsühholooge, huvijuhte ning IKT juhendajad.
6. Haridusjuhtide õpikoda, mis koondab õppejuhte, õppealajuhatajaid, arendusjuhte ja direktoreid.

Igale õpikojale otsime ühte eestvedajat, seega kokku pakume lisatööd kuuele inimesele.
 

  Kandidaadilt ootame

 • orienteeritust isiklikule arengule ja koostöövalmidust
 • õpetaja kvalifikatsiooni
 • oskust välja selgitada oma õpikoja õpetajate koolitusvajadust
 • säravat suhtlus- ja esinemispädevust
 • olla isikuomadustelt õpetajate ja õpilaste jaoks eeskuju
 • valmisolekut kirjutada haridusteemalisi blogipostitusi
 • oskust küsida, jagada ja vastu võtta tagasisidet
 • soovi osaleda haridusuuenduse mõttekoja aruteludel
 • kasuks tuleb eelnev edukas haridusprojekti juhtimise kogemus.
 • Omalt poolt pakume

 • inspireerivaid võimalusi enesearenguks
 • võimalust juhtida ja kujundada haridusuuendusi
 • töötasu 600 € (brutos) kord õppeaastas

 
Konkursil osalemiseks saatke palun oma CV koos end tutvustava kuni 3-minutilise videoga aadressile hedvig@opetajatemaja.ee hiljemalt 15. juuniks 2018.
 
Hedvig Evert
hedvig@opetajatemaja.ee 615 5164 / 53745802