ÕPETAJATE KOOLITUSJUHT

 

AMETIKOHA EESMÄRK

 • Tallinna õpetajate professionaalse arengu toetamine;
 • ülelinnaliste õpilasvõistluste korraldamine.

 

TÖÖÜLESANDED

 • õpetajatevahelise koostöö arendamine ja õpetajate aineteülese ühistegevuse süsteemne ja tulemuslik juhtimine;
 • koolitustegevuste kavandamine ja korraldamine vastavalt erinevate sihtgruppidega kokkulepitud riiklikele ja Tallinna linna haridusvaldkonna eesmärkidele;
 • oma valdkonna eelarve koostamine ja jälgimine;
 • koolitustegevuste tulemuslikkuse analüüsimine ning finants- ja sisuaruannete koostamine;
 • õpilaste ülelinnaliste ainevõistluste kavandamine ja koordineerimine;
 • suveperioodil linnalaagri korraldamine Tallinna lastele.

 

NÕUDMISED KANDIDAADILE

 • kõrgharidus, soovitatavalt andragoogika erialal;
 • töökogemus projekti juhtimise või koolitusvaldkonnas;
 • koostöövõime ja hea esinemis-, suhtlus- ja läbirääkimisoskus;
 • süsteemne mõtlemine, tervikpildi nägemise oskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

KASUKS TULEB

 • töökogemus haridusvaldkonnas, soovitatavalt üldhariduskoolis;
 • kaasaegne ja uuendusmeelne mõtlemine;
 • vene ja inglise keele oskus.

 

OMALT POOLT PAKUME

 • vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalusi enesearenguks;
 • võimalust panustada hariduse edendamisele Tallinnas;
 • üle Eesti keskmist töötasu;
 • võimalust osaleda tasuta Õpetajate Maja huvikursustel ja linna koolitustel.

 

LISAINFO

 

KONKURSIL OSALEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

 • elulookirjeldus;
 • motivatsiooni video (1-2 minutit), milles tutvustad lühidalt ka oma visiooni Õpetajate Maja rollist Tallinna hariduses;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Kandideerimisdokumendid saada allan@opetajatemaja.ee pealkirjaga „Koolitusjuhi konkurss” hiljemalt 31. märtsiks 2018.

 

KONTAKTISIK
Allan Kaljakin
direktor
5282291
allan@opetajatemaja.ee