Tarot kaartide jätkukursus

Taro-kaartidega on võimalik prognoosida tulevaste sündmuste kulgu, kuid see nõuab spetsiifilisi oskusi.

Tarot kaartide jätkukursusel tutvume sellega, kuidas kaartide kõrvutiasetsemine muudab ladumise üldtähendust ja loob üksiktähenduste omavahelise põimumise. Õpime, kuidas iga kaart kõrvalolevaid kaarte mõjutab ja millest kujuneb laotud kaartide üldpilt.

Ravi Ramlov on tegelenud Tarot kaartidega üle 17 aasta. Esialgsest huvist on saanud põhitöö. Vahepealsetesse aastatesse on mahtunud ka raamatu koostamine "Tarot – aken inimhinge saladustesse" ja kahe Tarot käsiraamatu ilmumine "Tarot õpik. I osa. Suur Arkaan" (2007) ja "Tarot õpik. II osa. Väike Arkaan" (2008). Alates 2005. a on ta huvilistele kaartide ladumist ja tõlgendamst ka õpetanud.

Kursuse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Neljapäeviti 11. aprillist - 30. maini (2019) kell 18.00-20.15
Maht:
8 x 2,25h
Juhendaja:
Ravi Ramlov
Hind:
119 € / 101,15 €
Grupi suurus:
20 inimest
Lisainformatsioon:
Soodushind -15% haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Koolitusjuht:
Tiiu Paas, 615 5162, 554 8856, tiiu@opetajatemaja.ee

Kursuse teemad

1. tund: Õpime ladumist ja vaatlema üldiselt ning kokkuvõtvalt.
2. tund: Õpime, millised kaardid ja millised mastid domineerivad, milline on Suure Arkaani ja Väikese Arkaani kaartide vahekord.
3. tund: Õpime tõlgendama konkreetsete mastide domineerimist ladumises.
4. tund: Õpime, mida tähendab kui enamik ladumises esinevaid kaarte on õukonnakaardid, kuidas mõjutavad väikese arkaani kaartide numbrid ladumise üldist atmosfääri ja tähendust.
5. tund: Kursuse põhiosas peatume pikemalt Suurel Arkaanil - osalejad saavad lisamaterjalid informatsiooniga Suure Arkaani kaartide omavahelistest kombinatsioonidest.
6. tund: Õpime tähendusi lahti selgitama - millised kaardid suurendavad ja millised vähendavad konkreetse Suure Arkaani kaardi tähendusi.
7. tund: Õpime kaarditugevuse 3 või 4 kordse esinemise tähendust (näiteks mida tähendab 3 või 4 ässa, 3 või 4 kuut, 3 või 4 kümmet jne), peatume väikese arkaani eredamatel kombinatsioonidel.
8. tund: Õpime ja lihvime oskusest näha ladumist mitte üks kaart korraga, vaid haarama pilguga laiemat pilti ning märkama, kuidas kaardid hakkavad kõrvuti sattudes kui ladumise olulistes jõukohtades olles, teineteist mõjutama - kord algset tähendust võimendades, kord vähendades või muutes.