Suhtlemistreening

Kursuse läbinu omab ülevaadet esmamulje mõjuteguritest, oskab suhtlemist alustada ja lõpetada. Vabane oma negatiivsetest suhtemustritest, et olla tööl ja eraelus suheldes edukam.

Lisaks oskad vältida või ennetada suhtlemist takistavaid tegureid ja kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid. Oskab suhelda täiskasvanu tasandil ja käituda kehtestavalt, kasutades võitja-võitja lähenemisviisi. Mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi ning teab, kuidas jõuda kommunikatsioonipartneri tegelike probleemide ja vajadusteni.

Juhendaja Anneli Kritšmann-Lekštedt on lõpetanud EBS-i ametialase kommunikatsiooni eriala magistriõppe ning täiendanud end mitu aastat psühholoogia ja pereteraapia valdkonnas. Anneli on läbinud suhtlemistreenerite väljaõppe ja Lahenduskeskse coachingu väljaõppe. Samuti on tal PREP suhtekoolitaja väljaõpe ja ta omab andragoogi viienda taseme kutset. Anneli on omandanud kogemusi nii juhi kui koolitaja rollis ning usub, et meie ise saame oma suhtemustreid muuta.

Kursuse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Esmaspäeviti 29. jaanuarist - 26. veebruarini (2018) kell 18.00-20.15
Maht:
5 x 2h 15min
Juhendaja:
Anneli Kritšmann-Lekštedt
Hind:
119 € / 101,15 €
Registreerumistasu:
21 €, mis arvatakse maha kursuse maksumusest ega kuulu kursusel osalemisest loobumisel tagastamisele.
Grupi suurus:
16 inimest
Lisainformatsioon:
Soodushind -15% Tallinna haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Koolitusjuht:
Kristel Sarnet 615 5163 / 5565 5486 kristel@opetajatemaja.ee

Kursuse teemad

1. tund: Sissejuhatus – mis on suhtlemine ja suhtlemiskompetentsus – võime erinevate oskuste kasutamise kaudu tulla toime sotsiaalses situatsioonis. MAHE-mudel. Õpime looma positiivset esmamuljet kasutades kehakeelt ja verbaalseid oskusi. Enese teadlikkuse ja avalikustamise protsess.
2. tund: Õpime ära tundma suhtlemistõkkeid ja kasutama aktiivse kuulamise võtteid.
Õpime tegema vahet alistuval ja agressiivsel käitumisel. Harjutame ennast kehtestavat käitumist ja kolmeosalist minasõnumit
3. tund: Eric Berne mina-tasandid (vanem-täiskasvanu-laps) ja nende mõju suhtlemisele.
4. tund: Harjutame ümbersõnastamist ja mõlema poole tunnete peegeldamist. Suhtlemismängud
5. tund: Harjutame konfliktide lahendamist võitja-võitja meetodil.

Kursuse materjalid

Suhtlemise põhioskused:Gordoni aken:
MAHE mudel:Feng Shui (must pesu):
Mina suhtlejana:Suhtlemistõkked:
Kehakeel:Aktiivne kuulamine:
Rollid-küsimused:Foto:
Enesekehtestamine - JAH või EI?:Lugemissoovitus:
Konfliktidest:Lapse tasand:
Anne Lamott:Lugemissoovitus 2:
Lugemissoovitus 3:Pabertahvli joonised:
Pabertahvli joonised 2: