Edukas stressiga toimetulek

Selle praktilise koolituse käigus omandad tõhusad ja hõlpsalt praktikasse rakendatavad stressijuhtimise töövahendid.

Need võimaldavad stressi tekitavate olukordadega edukalt hakkama saada ning stressi enda kasuks tööle panna.

Juhendaja Veiko Värk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Veiko on viinud koolitusi läbi paljudel psühholoogiaga seonduvatel teemadel ja talle on antud VI taseme täiskasvanute koolitaja kutse. Veiko tegutseb professionaalse koolitaja, konsultandi ja lepitajana.

Kursuse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Teisipäeviti 6. - 27. veebruarini (2018) kell 18.00-20.00
Maht:
4 x 2h
Juhendaja:
Veiko Värk
Hind:
109€ / 92,65€
Registreerumistasu:
21 €, mis arvatakse maha kursuse maksumusest ega kuulu kursusel osalemisest loobumisel tagastamisele.
Grupi suurus:
20 inimest
Lisainformatsioon:
Soodushind -15% Tallinna haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Koolitusjuht:
Kristel Sarnet 615 5163 / 55655486 kristel@opetajatemaja.ee

Kursuse teemad

* Sissejuhatus stressijuhtimisse. Millal stress tekib, missugused on põhilised stressireaktsioonid ning sobilikud vastumeetmed? Osalejad saavad esmase ülevaate võimalikest stressijuhtimise strateegiatest ja taktikatest.

* Läbipõlemise vältimine. Missugused on läbipõlemise eeldused, faasid, põhjused ja tagajärjed? Osalejad õpivad tundma, kuidas läbipõlemise märke õigeaegselt ära tunda ja läbipõlemist vältida.

* Efektiivne enesejuhtimine. Kuidas on omavahel seotud sündmused, nende tajumine, meie sisekõne, emotsioonid ja käitumine? Osalejad saavad teada, kuidas on võimalik ise enda emotsioone mõtete ja käitumise abil efektiivselt juhtida.

* Praktiline stressijuhtimine. Kuidas kasutada visualiseerimise, hingamise ja järk-järgulise lõdvestumise tehnikaid stressi maandajana?

* Ülemõtlemise vältimine. Kuidas õigeaegselt avastada ülemõtlemist ja sellele edukalt vastu astuda?

* Stressijuhtimise eritehnikad. Kuidas kasutada stressiga edukaks toimetulekuks mindfulness'i (kohaloleku), flow (kulgemise), optimismi, õnnelikkuse ja enese motiveerimise praktilisi töövahendeid?

Kursuse materjalid

1. leongu materjal:2. leongu materjal:
3. leongu materjal:4. leongu materjal: