Praktiline esinemistreening

Inspireeriv ja julgustav, videotreeningul põhinev praktiline töötuba, kus õpime, kuidas edastada oma sõnum selliselt, et see oleks kõige mõjuvam.

Koolituse tulemuseks on kaasahaaravalt ülesehitatud etteaste ning enesekindel ja oskuslik esineja. Koolituse läbinu teab, kuidas arendada oma isiklikku esinemisstiili. Kuidas efektselt alustada ja kuidas mõjuvalt lõpetada.

Juhendaja Anneli Kritšmann-Lekštedt on lõpetanud EBS-i ametialase kommunikatsiooni eriala magistriõppe ning täiendanud end mitu aastat psühholoogia ja pereteraapia valdkonnas. Anneli on läbinud suhtlemistreenerite väljaõppe ja Lahenduskeskse coachingu väljaõppe. Samuti on tal PREP suhtekoolitaja väljaõpe ja ta omab andragoogi viienda taseme kutset. Anneli on omandanud kogemusi nii juhi kui koolitaja rollis ning usub, et meie ise saame oma suhtemustreid muuta.

Kursuse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
2018. aasta kuupäevad avaldame hiljemalt novembri lõpus.
Maht:
1 x 7h
Juhendaja:
Anneli Kritšmann-Lekštedt
Hind:
89 € / 75,65 €
Registreerumistasu:
21 €, mis arvatakse maha kursuse maksumusest ja ei kuulu kursusel osalemisest loobumisel tagastamisele
Grupi suurus:
14 inimest
Lisainformatsioon:
Soodushind -15% Tallinna haridustöötajatele, ISIC ja ITIC kaardi omanikule.
Koolitusjuht:
Kristel Sarnet 615 5163 / 55655486 kristel@opetajatemaja.ee

Kursuse teemad

Sissejuhatus – Inimese aju ja esinemine - kuidas võtab meie aju vastu kehakeele sõnumeid. Kehakeel mõjutab seda, kuidas teised meid tajuvad aga ka seda, kuidas me ise ennast tajume.

Enesejuhtimine esinemisprotsessis. Õpime esinemishirmu taltsutama. Kasutame erinevaid harjutusi, mis toetavad meie esinemist ja pingetaluvust.

Salvestame videosse lühikese esinemise, mida koos analüüsides õpime märkama oma eripära, tugevusi ja nõrkusi esinemisel.

Eneseanalüüs läbi videosalvestuste. Teadlik miimika, kehahoiak, käte kasutamine, hääl ja silmad. Kontakti loomine publikuga.
Kuidas esinemist efektiivselt alustada, kuulajate tähelepanu hoida ja mõjusalt lõpetada. Hea ettekande komponendid. Kaunis keelekasutus ja lugude mõju esinemisel.

Särav esinemine - mis on karisma? Kuidas tõsta oma kohalolu ja mõjusust.