Suhtlemisstiilid meeskonnas

Selle praktilise koolituse läbimise tulemusel oskavad osalejad ära tunda erinevaid inimtüüpe ning enda suhtlemisstiili vastavalt kohandada.

See loob suurepärase meeskonnatöö õhkkonna ning tõuseb suhtlemise kvaliteet nii organisatsioonisiseselt kui ka suheldes klientide ja koostööpartneritega.

Juhendaja Veiko Värk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Veiko on viinud koolitusi läbi paljudel psühholoogiaga seonduvatel teemadel ja talle on antud VI taseme täiskasvanute koolitaja kutse. Veiko tegutseb professionaalse koolitaja, konsultandi ja lepitajana.

kursuse detailid

Koht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14 või mujal
Juhendab:
Veiko Värk
Hind:
Hind sõltub koolituskohast ja inimeste arvust.
Lisainfo:
Kristel Sarnet 615 5163, 5565 5486, kristel@opetajatemaja.ee

kursuse teemad

Osalejad õpivad tundma inimeste erinevate suhtlemiseelistuste tuvastamise eeldusi: harjumused, individuaalsed erinevused ja keskendumine objektiivselt jälgitavatele käitumisviisidele.

Pärast suhtlemisstiilide eelduste tundma õppimist on osalejatel võimalik teada saada, missugune suhtlemisstiil on igale osalejale endale kõige iseloomulikum. Seejärel õpivad osalejad põhjalikult tundma suhtlemisstiilide mudelit, mis annab osalejatele lihtsa ja tõhusa praktilise töövahendi erinevate inimeste suhtlemiseelistuste tuvastamiseks.

Õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks on osalejatel võimalik analüüsida enda reaalsete kolleegide või koostööpartnerite käitumisviise, tuvastada nende suhtlemisstiile ning hinnata, missugune käitumine võiks nende puhul kõige paremini sobida.

Osalejad õpivad tundma, kuidas on praktikas võimalik enda käitumist ajutiselt kohandada, et saavutada parem kontakt erinevate suhtlemiseelistustega kolleegide / koostööpartneritega, arvestades suhtlemisstiilide mudeli iseärasusi. Õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks on osalejatel võimalik planeerida enda käitumise sobivamaks ümberkujundamist mõne oma reaalse töökaaslase / koostööpartneri suhtes ning seda ka praktiliste harjutuste käigus ise järele proovida.