Suhtlemistreening

Kas oled kuulnud väljendit, et sa kuuled küll, aga ei kuula? Koolitusel õpime kuulama nii, et see aitaks jõuda suhtlemise peaeesmärgini ehk üksteisest arusaamiseni. Hea kuulamisoskus on oluliseks võtmeteguriks probleemsete ja konfliktsete olukordade lahendamisel ja aitab parandada suhteid kõikide inimestega ning luua eeldused suurepäraseks koostööks.

Arusaamatused moodustavad lahutamatu osa meie igapäevaelust ja nende lahtiharutamine võib mõnikord tunduda võimatu ülesandena. Sellegipoolest võib nende edukas lahendamine pöörata halvad suhted heaks ja muuta head suhted veelgi paremaks. Probleemi käsitlemise puhul on oluline, et igal osapoolel oleks võimalus oma arvamus välja öelda ning ka teiste arvamus ära kuulata. Oleme kõik ühel või teisel viisil kokku puutunud olukordadega, kus meie poolt väljendatud sõnum ei jõua kuulajani või me ise ei suuda kõneldavast tekstist olulist sõnumit tabada. Seega on oskus kuulata ja sõnumist oluline info tabada ilmselgelt kõige kasulikum oskus üldse. Koolitusel õpimegi tegelema iseendaga, oma väärtuste ja hoiakutega. Meie eesmärk on pakkuda põnevat ja tegusat, aktiivõppe meetoditel põhinevat töötuba. Teeme kõik selleks, et koolitus oleks praktiline ja et sellest oleks kasu ka pikemas perspektiivis.

kursuse detailid

Koht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14 või mujal
Juhendab:
Anneli Kritšmann-Lekštedt
Hind:
Hind sõltub koolituskoha ja teemade valikust ning koolituse kestvusest
Grupi suurus:
Soovitavalt alates 10 inimest
Lisainfo:
Kristel Sarnet, tel 615 5163, 5565 5486, kristel@opetajatemaja.ee