Tehnoloogiaõpetus

Tehnoloogiaõpetuse ja keemia aineühenduste ühine töötuba toimub neljapäeval, 13.aprill 2017 algusega kell 16.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumi (Suur-Kloostri16) keemiaklassis (ruum 318).

TEEMA: 2017. aasta suvel toimuva noorte laulupeo jaoks vasest sõlgede oksüdeerimine.

Töötoa praktiline osa:

1) puhastatakse vasest sõlg,

2) tekitatakse puhastatud vasest sõle pinnale mustjas sulfiidne dekoratiivne kiht,

2) vaadatakse ebadekoratiivse musta sulfiidse kihi eemaldamise võimalusi,

3) kinnitatakse lõplik sulfiidne kiht vasest sõlele.

Koolitusel osalenud saavad kaasa kogemuse vasest ehete dekoreerimisest ning juhendi, mis sisaldab selleks vajalike ainete loetelu ja töövõtete kirjeldust.

Töötoas räägib oma pikaajalisest kogemusest ehete valmistamisel Kärdla Põhikooli tehnoloogiaõpetaja ja käsitöömeister Ain Jepišov.

Praktilise osa viivad läbi ning jagavad selgitusi keemia teoreetilise poole kohta keemiaõpetajad Katrin Soika ja Lilian Kippasto.

PS Koolitus sobib keemia-, tehnoloogia-, käsitöö-ja füüsikaõpetajatele.

Huvilistel palun registreeruda e-mailil lkippasto@gmail.com hiljemalt
12.aprilliks 2017 kell 18.00.
Kohtumiseni järgmisel õppepäeval!

Jürgo Nooni
Aineühenduse juhtaja
Tallinna Ristiku Põhikool
Jyrgo.nooni@gmail.com