ÕPPEPÄEVAD 01.03-08.03.2018

Põnevaid tegevusi, mis toetavad õpetajate koostööd ja nende pidevat enesearengut nii oma aine kui aineteülestel teemadel, pakub Õpetajate Maja igal nädalal.

Tutvu märtsikuu esimeste koolitustegevustega ja pane end aegsasti kirja!

01.03 Käe ja aju koostöö arendamine 

Koolitaja Anne Tipner-Torn loeng ja praktilised harjutused.

Palun registreeri end SIIN
Aeg: 01.03.2018 kell 10.30
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

 

05.03 Teksti vastuvõtu ja loomise oskus
Teksti mõistmine ja loomine on oskus, mis aitab gümnaasiumilõpetajal kõikides ainetes paremaid õpitulemusi saavutada, see on ka üks gümnaasiumi eesti keele õpitulemusi. Koolitusel analüüsime erinevaid tekste ja arutame, mis aitab õpilasel tekstiloomega paremini toime tulla.

Koolituse viib läbi Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige ja eesti keele riigieksami töörühma juht Anu Kell.

Palun registreeri end e-maili aadressil kevade@westholm.ee

Aeg: 05.03.2018 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

 

06.03 Infoseminar vene õppekeelega koolide direktoritele ja põhikooliastme õppealajuhatajatele
Päevakava:

  • 11.00 - 11.05. Tervitussõnad, HTM-i välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo
  • 11.05 -11.35 Muutused välishindamises. HTM-i välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo
  • 11.35 - 12.05. Rahulolu-uuring. HTM-i analüüsiosakonna juhtaja Aune Valk
  • 12.05 - 12.30 Kohvipaus
  • 12.30 - 13.00 PISA uuring – millega tegu? SA Innove, PISA koordinaator Gunda Tire
  • 13.00 - 13.45 PISA uuringute tulemused. HTM-i välishindamisosakonna nõunik Maie Kitsing
  • 13.45 - 14.15 PISA ülesanded ja õpilaste tööde hindamine. PISA testide hindaja Olga Markova

Eelnevalt pole vaja registreeruda!

Aeg: 06.03.2018 kell 11.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

 

06.03 Õpiraskustega õpilane ja keeleõpe

Koolituse viivad läbi Ristiku Põhikooli õpetajad Käddi - Kärt Kuurmann (inglise keel) ja Triin Heinsalu (eesti keel).

Palun registreeri end SIIN

Aeg: 06.03.2018 kell 15.00
Koht: Pelgulinna Gümnaasium (Mulla 7)

 

08.03 ELT Training Session

  1. The Magic of Words – Enhancing Effective Vocabulary Learning
  2. Sowing the Seeds for Success – Teaching English to Young Learners

Lecturer: Alex Warren

Registartion is necessary / Palun registreeri end SIIN

Aeg: 08.03.2018 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

 


MÖÖDUNUD ÕPPEPÄEVAD


29.01 Usaldusväärne õpetaja. Kuidas jõuda õppe- ja kasvatustöös paremate tulemusteni.
Kuidas õpetaja saab muuta väljakujunenud käitumismustrit.
Eneseteadlikkuse arendamine.
Väärtuste omaksvõtt.
Lektor: Anu Virovere

Aeg: 29.01 kell 14.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

30.01 "Lõimida, mitte püüda ära õpetada. Lõimida mitte, püüda ära õpetada."
Lõimingust ja selle teostamisest räägivad Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau.
Näitena kasutatakse gümnaasiumitunde, kus on omavahel kokku seotud kirjandus, ajalugu ja kunstiajalugu.

Aeg: 30.01 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

30.01 Liitreaalsus (laiendatud reaalsus)
Koolitajad Anhelina Prokopenko ja Roksolana Sliusar tutvustavad liitreaalsuse rakendust, mille on loonud startup MoleQl. Võimalus saada ülevaade, kuidas liitreaalsuse abil õppida tundma keemilisi elemente ja ühendeid ning nendele iseloomulikke reaktsioone ohutult ja odavalt ning ühtlasi suurendada õpilaste haaratust.
Esitlusele järgneb arutelu vormis seminar.
Koolitus toimub inglise, eesti ja vene keeles (tõlkimisel on abiks keemiaõpetaja Martin Saar)
NB! Registreerimine osavõtuks kuni 29. 01.18 e-mailile lkippasto@gmail.com

Aeg: 30.01 kell 16.00
Koht: Tallinna Reaalkool (kabinet 301)

 

31.01 Peremärk ja laudpuulõige - vana, aga uus trükipressita trükitehnika.
Tutvustatakse isikliku originaalse märgi paljundamise võimalusi klassiruumis vesialuseliste värvidega.
Käsitletakse ka papi- ja materjalitrükki, templi- ja plastiktrükki.
Koolitaja Tiiu Esnar
NB! Materjalitasu 5€ palun kanda hiljemalt 29.01.18 Tiina Treiboldi arvelduskontole EE742200221030693884

Aeg: 15.30
Koht: Pelgulinna Gümnaasium (Mulla 7)

 

31.01 GAG uue õppehoone projekteerimistingimuste lähteülesannete tutvustus ja ringkäik majas, kus suuremat tähelepanu pöörame tehnoloogiaõpetuse ainekabinetile.
Teemapäeva viivad läbi GAG õppejuht Tiivi Pikhof ja Gustav Adolfi Koolituskeskuse juhataja Sirlet Viilas

Aeg: 16.00
Koht: Gustav Adolfi Gümnaasium

 

01.02 Valikulise mutismi põhjused, olemus ja sekkumisvõimalused.
Lektor: Kadri Lüüs, Tallinna Lastehaigla kliiniline psühholoog
NB! Osavõtusoov palun registreerida hiljemalt teisipäevaks, 30.01 2018 veebiaadressil SIIN

Aeg: 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

06.02 Ülesandeid ja probleemlahendusi, mis muudavad füüsikaõppe huvitavamaks
Soovitusi jagab õpetajate hinnangul parima elektriõpetuse õpiku autor Koit Timpmann

Palun teatage oma osalemisest e-mailil aarne.silas@32kk.edu.ee
Aeg: 06.02.2018 kell 15.30
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

08.02 Etoloogilised paralleelid inimeste ning teiste loomade vahel
Juttu tuleb, millised on inimeste ja loomade käitumise sarnasused ja millised on erinevused ehk kui palju ja milles me siis loomariigist erineme.
Lektor zoosemiootik Aleksei Turovski.

Palun registreeri oma osavõtusoov SIIN
Aeg: 08.02.2018 kell 16.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

08.02 Külastus Eesti Panka ja loeng "Viimased majandusarengud maailmas ja Eestis"
Peeter Luikmel - Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja.

Palun registreeri oma osavõtusoov SIIN
Aeg: 08.02.2018 kell 15.30
Koht: Eesti Panga muuseum

 

12.02 Häälepilates
Koolitus koosneb loengust, mis annab üldise ülevaate õpetaja häälehoiust ning praktilistest paari- ja rühmaharjutustest õpetaja hääle paremaks ja ergonoomsemaks kasutamiseks erinevate hääletehnikate (BIP ja VoicePilates) abiga. Osalejaid õpetatakse nägema oma individuaalseid hääle- ja kehahoiu tugevusi, neid kasutama ja arendama, et ennast mõjuvalt, vabalt ja veenvalt väljendada.

Koolituse viib läbi Katri-Liis Vainio, kes on töötanud rahvusvahelise hääle- ja esinemise treenerina üle 15 aasta.

Palun registreeri end SIIN
Aeg: 12.02.2018 kell 15.30
Koht: Kadrioru Saksa Gümnaasium

 

13.02 "Koostöö kui muutunud õpikäsituse alus“
Pille Slabina, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus.
„Aju vingerpussidest“ ja koostöö-oskustest koolis. Koostöö- ja suhtlemis-oskuste õpetamise programmist „ Mis, kuidas ja milleks?“
Pilootprojektis osalevate koolide õpilaste ja õpetajate esmased muljed ja tundides toimuva tagasiside. Kõnelevad Koostööoskuste Õpetamise loovgrupi liikmed Elar Kilumets ja Elina Siilbek

Aeg: 13.02.2018 kell 10.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

14.02 Koostööprojekt "Teeme ise TRX trenažööri"

Tehnoloogiaõpetus käsikäes kehalise kasvatusega. Tehnoloogiaõpetajad aitavad meisterdada, kehalise kasvatuse õpetajad hakkavad kasutama.

Õppepäeva viivad läbi Ristiku Põhikooli õpetajad Vahur Kiis ja Jürgo Nooni.

Palun registreeri end SIIN
Aeg: 14.02.2018 kell 16.00
Koht: Ristiku Põhikool (Ristiku 69)