Koolitused õpetajale

Põnevaid tegevusi, mis toetavad õpetajate koostööd ja nende pidevat enesearengut nii oma aine kui aineteülestel teemadel, pakub Õpetajate Maja igal nädalal:

 

02.05 MÕK rakendumine tehnoloogiaõpetuses Harjumaa koolide näitel
Õppepäeval külastatakse Peetri Kooli ja Jüri Gümnaasiumi, kus tehnoloogiaõpetuse õpetajad Timo Varblas (Peetri Kool) ja Timo Nikitin (Jüri Gümnaasium) jagavad oma töökogemusi ning tutvustavad oma kooli õpikeskkonda ( õppeklassi ja töökoda).

Aeg: 02.05 kell 14.30
Koht: Buss väljub Mere puiestee 5 (Vene Kultuurikeskuse ees)
Registreerimine (kuni 29.04): VORM

 

09.05 MÕK ( Mõistagi Õues Kummitab) ehk „Vanalinna õuedes põnevust otsimas“.
Oodatud on kõik loodusainete õpetajad (bioloogia, geograafia, keemia...).
Tunni viib läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajalooõpetaja Jaak Juske.

Aeg: 09.05 kell 15.55
Koht: GAG-i peamaja ees (Suur-Kloostri 16)
Registreerimine: helina.reino@gag.ee

 

MÖÖDUNUD ÕPPEPÄEVAD


29.01 Usaldusväärne õpetaja. Kuidas jõuda õppe- ja kasvatustöös paremate tulemusteni.
Kuidas õpetaja saab muuta väljakujunenud käitumismustrit. Eneseteadlikkuse arendamine. Väärtuste omaksvõtt.
Lektor: Anu Virovere

Aeg: 29.01 kell 14.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

30.01 "Lõimida, mitte püüda ära õpetada. Lõimida mitte, püüda ära õpetada."
Lõimingust ja selle teostamisest räägivad Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau.
Näitena kasutatakse gümnaasiumitunde, kus on omavahel kokku seotud kirjandus, ajalugu ja kunstiajalugu.

Aeg: 30.01 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

30.01 Liitreaalsus (laiendatud reaalsus)
Koolitajad Anhelina Prokopenko ja Roksolana Sliusar tutvustavad liitreaalsuse rakendust, mille on loonud startup MoleQl. Võimalus saada ülevaade, kuidas liitreaalsuse abil õppida tundma keemilisi elemente ja ühendeid ning nendele iseloomulikke reaktsioone ohutult ja odavalt ning ühtlasi suurendada õpilaste haaratust.
Esitlusele järgneb arutelu vormis seminar.
Koolitus toimub inglise, eesti ja vene keeles (tõlkimisel on abiks keemiaõpetaja Martin Saar)
NB! Registreerimine osavõtuks kuni 29. 01.18 e-mailile lkippasto@gmail.com

Aeg: 30.01 kell 16.00
Koht: Tallinna Reaalkool (kabinet 301)

 

31.01 Peremärk ja laudpuulõige - vana, aga uus trükipressita trükitehnika.
Tutvustatakse isikliku originaalse märgi paljundamise võimalusi klassiruumis vesialuseliste värvidega.
Käsitletakse ka papi- ja materjalitrükki, templi- ja plastiktrükki.
Koolitaja Tiiu Esnar
Aeg: 15.30
Koht: Pelgulinna Gümnaasium (Mulla 7)

 

31.01 GAG uue õppehoone projekteerimistingimuste lähteülesannete tutvustus ja ringkäik majas, kus suuremat tähelepanu pöörame tehnoloogiaõpetuse ainekabinetile.
Teemapäeva viivad läbi GAG õppejuht Tiivi Pikhof ja Gustav Adolfi Koolituskeskuse juhataja Sirlet Viilas

Aeg: 16.00
Koht: Gustav Adolfi Gümnaasium

 

01.02 Valikulise mutismi põhjused, olemus ja sekkumisvõimalused.
Lektor: Kadri Lüüs, Tallinna Lastehaigla kliiniline psühholoog
Aeg: 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

06.02 Ülesandeid ja probleemlahendusi, mis muudavad füüsikaõppe huvitavamaks
Soovitusi jagab õpetajate hinnangul parima elektriõpetuse õpiku autor Koit Timpmann

Palun teatage oma osalemisest e-mailil aarne.silas@32kk.edu.ee
Aeg: 06.02.2018 kell 15.30
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

08.02 Etoloogilised paralleelid inimeste ning teiste loomade vahel
Juttu tuleb, millised on inimeste ja loomade käitumise sarnasused ja millised on erinevused ehk kui palju ja milles me siis loomariigist erineme.
Lektor zoosemiootik Aleksei Turovski.

Aeg: 08.02.2018 kell 16.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

08.02 Külastus Eesti Panka ja loeng "Viimased majandusarengud maailmas ja Eestis"
Peeter Luikmel - Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja.

Aeg: 08.02.2018 kell 15.30

Koht: Eesti Panga muuseum

 

12.02 Häälepilates
Koolitus koosneb loengust, mis annab üldise ülevaate õpetaja häälehoiust ning praktilistest paari- ja rühmaharjutustest õpetaja hääle paremaks ja ergonoomsemaks kasutamiseks erinevate hääletehnikate (BIP ja VoicePilates) abiga. Osalejaid õpetatakse nägema oma individuaalseid hääle- ja kehahoiu tugevusi, neid kasutama ja arendama, et ennast mõjuvalt, vabalt ja veenvalt väljendada.

Koolituse viib läbi Katri-Liis Vainio, kes on töötanud rahvusvahelise hääle- ja esinemise treenerina üle 15 aasta.
Aeg: 12.02.2018 kell 15.30
Koht: Kadrioru Saksa Gümnaasium

 

13.02 "Koostöö kui muutunud õpikäsituse alus“
Pille Slabina, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus.
„Aju vingerpussidest“ ja koostöö-oskustest koolis. Koostöö- ja suhtlemis-oskuste õpetamise programmist „ Mis, kuidas ja milleks?“
Pilootprojektis osalevate koolide õpilaste ja õpetajate esmased muljed ja tundides toimuva tagasiside. Kõnelevad Koostööoskuste Õpetamise loovgrupi liikmed Elar Kilumets ja Elina Siilbek

Aeg: 13.02.2018 kell 10.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

14.02 Koostööprojekt "Teeme ise TRX trenažööri"

Tehnoloogiaõpetus käsikäes kehalise kasvatusega. Tehnoloogiaõpetajad aitavad meisterdada, kehalise kasvatuse õpetajad hakkavad kasutama.

Õppepäeva viivad läbi Ristiku Põhikooli õpetajad Vahur Kiis ja Jürgo Nooni.

Palun registreeri end SIIN
Aeg: 14.02.2018 kell 16.00
Koht: Ristiku Põhikool (Ristiku 69)

 

01.03 Käe ja aju koostöö arendamine 

Koolitaja Anne Tipner-Torn loeng ja praktilised harjutused.

Palun registreeri end SIIN
Aeg: 01.03.2018 kell 10.30
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

 

05.03 Teksti vastuvõtu ja loomise oskus
Teksti mõistmine ja loomine on oskus, mis aitab gümnaasiumilõpetajal kõikides ainetes paremaid õpitulemusi saavutada, see on ka üks gümnaasiumi eesti keele õpitulemusi. Koolitusel analüüsime erinevaid tekste ja arutame, mis aitab õpilasel tekstiloomega paremini toime tulla.

Koolituse viib läbi Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige ja eesti keele riigieksami töörühma juht Anu Kell.

Palun registreeri end e-maili aadressil kevade@westholm.ee

Aeg: 05.03.2018 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

 

06.03 Infoseminar vene õppekeelega koolide direktoritele ja põhikooliastme õppealajuhatajatele
Päevakava:

  • 11.00 - 11.05. Tervitussõnad, HTM-i välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo
  • 11.05 -11.35 Muutused välishindamises. HTM-i välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo
  • 11.35 - 12.05. Rahulolu-uuring. HTM-i analüüsiosakonna juhtaja Aune Valk
  • 12.05 - 12.30 Kohvipaus
  • 12.30 - 13.00 PISA uuring – millega tegu? SA Innove, PISA koordinaator Gunda Tire
  • 13.00 - 13.45 PISA uuringute tulemused. HTM-i välishindamisosakonna nõunik Maie Kitsing
  • 13.45 - 14.15 PISA ülesanded ja õpilaste tööde hindamine. PISA testide hindaja Olga Markova

Eelnevalt pole vaja registreeruda!

Aeg: 06.03.2018 kell 11.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

 

06.03 Õpiraskustega õpilane ja keeleõpe

Koolituse viivad läbi Ristiku Põhikooli õpetajad Käddi - Kärt Kuurmann (inglise keel) ja Triin Heinsalu (eesti keel).

Palun registreeri end SIIN

Aeg: 06.03.2018 kell 15.00
Koht: Pelgulinna Gümnaasium (Mulla 7)

 

06.03 Väärtused ja nutikad mängud Mesimummi rühmas

Tallinna Lasteaeda Pääsusilm avatud õppe- ja kasvatustegevus 3-7 aastaste laste rühmas.
Tegevuse viib läbi õpetaja Miralda Põder.

Õppe- ja kasvatustegevuste vaatlusele järgneb vestlusring õpetajaga.

Palun registreeri end enne 05.03 e- post aadressil: paasusilm@la.tln.edu.ee

Aeg: 06.03.2018 kell 09.30

Koht: Tallinna Lasteaeda Pääsusilm

 

08.03 ELT Training Session

  1. The Magic of Words – Enhancing Effective Vocabulary Learning
  2. Sowing the Seeds for Success – Teaching English to Young Learners

Lecturer: Alex Warren

Registartion is necessary / Palun registreeri end SIIN

Aeg: 08.03.2018 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

12.03 Kuidas kehakeelt ja häält õpetajatöös maksimaalselt rakendada
* Hääl ja selle tervishoid
* Mida loevad õpilased alateadlikult välja õpetaja kehakeelest ja hääletoonist
* Millest räägib meile õpilase kehakeel
* Kuidas kehakeelt oskuslikult kasutades jõuda empaatilisema suhtlemiseni
* Empaatia ja selle olulisus töös noortega
Koolitab Inga Lunge

Aeg: 12.03 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

13.03 Töökogemuslik koolitus õpetajalt õpetajale „Uurimistöö ja praktiline ülesanne“
Nõuandeid jagab Arte Gümnaasiumi vene keele õpetaja Lilia Bulai

Aeg: 13.03 kell 15.30
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

14.03 Nafta ja gaasi (sh kildagaasi) olemus, uuringud ja kasutus. Muutused maailma naftaturul.
Lektor: Hardi Aosaar (inseneribüroo STEIGER)

Aeg: 14.03 kell 15.15
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

15.03 Füsioteraapiast
> Füsioteraapia vajalikkus
> Taastusravi pärast traumat
> Vigastuskoha liikuvuse ja lihasjõu taastamine
Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi näpunäiteid jagab füsioterapeut Jörgen Puis

NB! Kaasa palun võtta praktiliseks tegevuseks mugavad riided ja jalanõud

Aeg: 15.03 kell 15.30
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

19.03 Häid praktikaid eesti keele õpetamisel vene õppekeelega koolis Tallinna Humanitaargümnaaasiumi näitel
> Tutvumine kooliga
> "Eesti keele õpetamine gümnaasiumis" Annelii Juhkami ülevaade kogumikust “Süvenda ja täienda eesti keele oskust” ning selle veebilahendusest.
> "Loodusõpetus võib olla mänguline ja huvitav!" Liina Uutar, Evelin Taimla

Aeg: 19.03 kell 15.00
Koht: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97)
Registreerimine: pillepipar@hotmail.com

 

21.03 Lavaline võitlus draamaõpetuse tunnis
Nõuandeid jagab Arte Gümnaasiumi vene keele õpetaja Lilia Bulai
Töötoa eesmärk on anda osalejatele ülevaade võrdlemisi uuest ning erilisest kunstiliigist – filmi- ja lavavõitlusest. Tegemist on vastuolulise ning maagilise valdkonnaga, mis paistab väljast jõulise ja vägivaldsena, kuid sisult on tegelikult ohutu ja plastiline. Lavalise võitlusega tegelemine annab esinemisjulgust, õpetab partnerit tunnetama ja usaldama ning väljendama oma emotsioone nii keha kui hääle kaudu. Koolituse viib läbi Kalle Kõiv.

Selga pane mugavad riided!

Aeg: 21.03 kell 15.30
Koht: Kalamaja Põhikool (Vabriku 18)
Registreerimine: krita11@email.com

 

22.03 Häid praktikaid matemaatika õpetamisel Gustav Adolfi Gümnaasiumis
> Tutvumine uue õppehoonega
> Ülevaade matemaatika õpetamisest GAG-is.

Aeg: 22.03 kell 15.30
Koht: GAG-i uues õppehoones (Vana-Kalamaja 9)
Registreerimine: TÄIDA VORM

 

22.03 Ajalugu pildis-pilt ajaloos“- kunstnike roll ajaloomälu ja identiteedi mõjutajana
> Näituse ja sellega kaasneva haridusprogrammi (suunatud põhikooli II ja III astmele + gümnaasiumiõpilastele) ning töölehtede tutvustus.
> Osalemine näidistunnis.
Ülevaate teeb kuraator Tiina-Mall Kreem

Aeg: 22.03 kell 15.45
Koht: KUMU Kunstimuuseum

26.03 Sooteadliku pedagoogika üldoskuste mängud lasteaias
Lektor: Berit Silvia Kondratjev

 

Aeg: 26.03 kell 14.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja
Registreerimine: Pille.Kibur@mahtrala.edu.ee

 

26.03 EV100 - Õpime meistritelt esinavemate käsitööoskusi
Punume laastukorvi ning teeme laastust kaunistusi.
Juhendajateks on meistrid Avinurme puiduaidast.

Aeg: 26.03 kell 15.30
Koht: Kadrioru Saksa Gümnaasium (Gonsiori 38, ruum 101)
Registreerimine: anne.tiitson@ksg.edu.ee

 

27.03 Muutunud õpikäsitus praktikas
Oma kogemusi jagavad 2016/17 Tallinna Haridusameti poolt kureeritud MÕK-projektis osalenud koolid:
Kadrioru Saksa Gümnaasium – õuevahetunnid
Ehte Gümnaasium – õppekäikude ja ainetundide seos
Tallinna Kunstigümnaasium – ainetevaheline lõiming põhikoolis
Merivälja Kool – ainetevaheline lõiming I ja II kooliastmes
Pelgulinna Gümnaasium – lõiming III kooliastmes – töötuba

Aeg: 27.03 kell 13.00
Koht: Pelgulinna Gümnaasium (Mulla 7)
Registreerimine: TÄIDA VORM

 

27.03 Teabepäev
15.00-15.30 Eesti Ajaloomuuseumi haridustöö tutvustus
15.30-16.15 programmid „Filmi sisse minek“ ja „ 100 sõlme Eesti ajaloost “
16.15-17.00 programmid „Filmi sisse minek“ ja „ 100 sõlme Eesti ajaloost “

Aeg: 27.03 kell 15.00
Koht: Eesti Ajaloomuuseumi Filmimuuseum (Pirita tee 56)
Registreerimine kuni 24.03: TÄIDA VORM

 

28.03 Erinevad võimalused töös erivajaduslike õpilastega
- Klassi- ja käsitööõpetaja Kristiina Meresaar tutvustab keraamikatuba ja kangakudumist Saori kangastelgedel.
- Eksursioon koolimajas ja õppeklassides. Tutvumine kooli juurde kuuluva lasteaia, õpilaskodu, sauna, basseini ja füsioteraapiaks kohandatud ruumidega.
- Muusikatuba. Muusikaõpetajad Ene Järvik ja Koidu Ilmjärv jagavad kogemusi erivajaduslike õpilastega suhtlemisel ja töötamisel.

NB! Palun võta kaasa vahetusjalatsid.

Aeg: 28.03 kell 15.30
Koht: Tallinna Heleni Kool (Ehte 7)
Registreerimine: TÄIDA VORM
 

29.03 Düsartria mitu nägu
- Ülevaade düsartria vormidest.
- Kõne hindamine ja teraapia düsartria korral: kõige olulisemad punktid.
Lektor: Aaro Nursi, Tartu Ülikooli Kliinikumi logopeed

Aeg: 29.03 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja
Registreerimine: TÄIDA VORM
 

04.04 Animatsioon
Nukufilmi Lastestuudio koolitus annab lühiülevaate animatsioonist, erinevatest animatsiooni tehnikatest ja ideid animatsiooni rakendamiseks õppetundides. Koolituse käigus saab teoreetilise ülevaate filmikeelest ja praktilise ülesande käigus ülevaate animatsiooni tehnikatest.
NB! Palume osalejatel eelnevalt laadida oma mobiiltelefonid/tahvelarvutid ja need kaasa võtta! Võimalusel laadida oma telefoni või tahvelarvutisse tasuta programm Stop Motion Studio.
Koolitajad: Sandra Lampmann ja Erik Alunurm.

Aeg: 04.04 kell 15.00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja

 

04.04 Tutvume: Eesti Rahvusvaheline Kool
- Kooliga tutvumine
- MÕK-i rakendamine
Läbiviijad: Reelika Herkel (huvijuht) ja Terje Äkke (algklasside õppealajuhataja)

Aeg: 04.04 kell 15.00
Koht: Eesti Rahvusvaheline Kool (Juhkentali 18)
Registreerimine: krita11@email.com

 

04.04 Deutsche in den böhmischen Ländern
Herr Dr. Mirek Nemec

Aeg: 04.04 kell 16.15
Koht: Tallinna Ülikool (Ruum S-417)
Registreerimine: diana.kollinpoom@gmail.com

 

06.04 Osakestefüüsikaga seotud eksperimente ja õppematerjale koolile
Koolitaja: Julia Woithe - Cerni S`CoolLab eksperimentide väljatöötaja.

Aeg: 06.04 kell 15.30
Koht: Tallinna Inglise Kolledž

 

09.04 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused ja õpilase toetamise võimalused
Eelkõige on oodatud inimesed, kes koorineerivad oma koolis tugisüsteeme ja HEV-õpilaste õpet. Räägime nii seaduse muudatustest kui õpilase toetamise võimalustest klassi, kooli ja linna tasandil. Arutleme, kuidas need muudatused puudutavad õpetaja tööd kaasava hariduse valguses.
Läbiviijad: Milena Pogodajeva, Ruuda Lind, Kärt Käesel

Aeg: 09.04 kell 15.00-16.30
Koht: Tallinna Õpetajate Maja
Registreerimine: https://goo.gl/forms/OERKP59jXCorQ7pf1

 

12.04 Geomeetria linnapildis
Ekskursiooni sissejuhatuseks tutvume Eesti arhitektuuri paremikuga kunagises Rotermanni soolalaos eksponeeritud maketinäitusel. Seejärel külastame Uut ja Vana jahuladu (HG Arhitektuur), Nordic Hotel Forumit (Arhitektuuribüroo PLUSS) ning ühte uut korterelamut (AB Kosmos).

Aeg: 12.04 kell 15.30-17.30
Koht: Eesti Arhitektuurimuuseum (Ahtri 2)
Registreerimine (grupi suurus 30 inimest): https://goo.gl/forms/2VcN3Pnq8dk1zetv2

 

12.04 Loodusvaatlustest Bioblitzini
- Vaatluspunkti töökorraldus, vaatlejate juhendamine vaatluste tegemisel ja vaatlusandmete edastamisel.
- Vaatlus maastikul (töövõtted ja -vahendid erinevate eluslooduse rühmade vaatlemisel).
- Andmete sisestamine, andmete kättesaadavus (elurikkus.ut.ee ja PlutoF näitel).
Koolituse läbinu teab, kuidas viiakse läbi Bioblitzi formaadis loodusvaatlusüritust ning oskab selleks vajalikku infot leida. Osalejaile antakse koolituse läbimise kohta tunnistus.
Koolitajad: Märt Kose (ELUS) ja Veljo Runnel (TÜ loodusmuuseum, ELUS)

Aeg: 12.04 kell 16.00-18.00
Koht: Gustav Adolfi Gümnaasium (bioloogia klass)
Registreerimine: https://goo.gl/forms/1FbJ2zpC5NPFSIRw1

 

18.04 Keemia ja füüsika lõimimine keemilise reaktsiooni soojusefekti praktilise uurimise kaudu
- Kahe keemilise reaktsiooni soojusefekti (entalpiamuudu ΔH) eksperimentaalne määramine. Kaasa saab juhendi eri tasemete kohta.
- Kolme alkoholi (eksperimentaalse) kütteväärtuse määramine.
Läbiviija: Martin Saar

Aeg: 18.04 kell 16.00
Koht: Tallinna Reaalkool
Registreerimine: lkippasto@gmail.com