Õppealajuhatajad

Heli Mänd
Ühenduse juhataja
Tallinna Arte Gümnaasium
heli.mand@arte.edu.ee

13.veebruaril 2018 algusega kell 10.00 toimub Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Magistri saal)  teabepäev, mille  läbivaks teemaks on KOOSTÖÖ – seda nii õpetajate, õpilaste kui ka õpetajate-õpilaste vahel.

Päevakord:

10.00 – 11.30  "Koostöö kui muutunud õpikäsituse alus“- Pille Slabina, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus.
11.30 - 11.45       Kohvipaus
11.45 -12.30      „Aju vingerpussidest“  ja koostööoskustest koolis. Koostöö- ja suhtlemisoskuste õpetamise programmist „ Mis, kuidas ja milleks?“  Pilootprojektis osalevate koolide õpilaste ja õpetajate esmased muljed  ja tundides toimuva tagasiside.
- kõnelevad Koostööoskuste Õpetamise loovgrupi liikmed Elar Kilumets ja Elina Siilbek

Olete oodatud!

Heli Mänd
õppealajuhatajate ühenduse juht
Tallinna Arte Gmnaasium