Õppealajuhatajad

Heli Mänd
Ühenduse juhataja
Tallinna Arte Gümnaasium
heli.mand@arte.edu.ee

Tallinna koolide õppealajuhatajate teabepäev toimub teisipäeval, 3.oktoobril 2017 algusega kell  10.30 ( lõpp kell 13.00) Tallinna Õpetajate Majas ( Raekoja plats 14)

Teema: Koostöö aineõpetajate vahel, õpetajate ja õpilaste vahel.

Päevakord:

1.Tallinna Õpetajate Maja aineühenduste roll õpetajatevahelise koostöö arendamisel - TÕM direktor Allan Kaljakin ja aineühenduste projektijuht Merike Palts
2.Ainetevaheline lõiming Pelgulinna Gümnaasiumis  sh korralduslik pool: kuidas toimib tunniplaanis, ruumilahenduses, õpetajate koormuses, hindamises, kuidas on korraldatud eeltöö tegemise aeg -  Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht Tiina Tiit
3. Ainetevaheline lõiming Kiviõli I Keskkoolis (geograafia ja ühiskonnaõpetus põhikoolis, ajalugu, kunstiõpetus, kirjandus gümnaasiumis) sh korralduslik pool: kuidas toimib tunniplaanis, ruumilahenduses, õpetajate koormuses, hindamises, kuidas on korraldatud eeltöö tegemise aeg -Kiviõli I Keskkooli õppealajuhataja Pilvi Kuurmann
4.Õpimärkide rakendamine kujundavas hindamises üldhariduskoolis - Tallinna Saksa Gümnaasiumi kunsti- ja informaatikaõpetaja Tiina Treibold
5.Vaba vestlusring: mõttevahetus 28.09.17 Tallinna koolijuhtide teabepäeval ja 27.-29.09 üleriigilistel õppealajuhatajate õppe- ja koostööpäevadel Saaremaal toimunust
PS Teabepäeva ettekanded saavad seda inforohkemad, mida rohkem osalejad küsimusi esitavad. Seega mõelge valmis, mis on need kitsaskohad, kus õpetajatevaheline lõiming koolis takerduma kipub ja saatke oma küsimus registreerudes teabepevale siit: https://docs.google.com/forms/d/1q8bV1EnFevKvLd23DJzgbxuQvgUZdwXMNtKl4mH_t5g/edit