Muusikaõpetus

Anne Maiberg
Aineühenduse juhataja
Tallinna Tehnikagümnaasium
anne.maiberg@ttg.edu.ee

Muusikaõpetajad on oodatud  õppe-ja teabepäevale, mis toimub KOLMAPÄEVAL, 24. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 ( lõpp kell 17.00 ) Tallinna Keskraamatukogus (aadress Estonia puiestee 8, Tallinn).

Päevakord

* Praktiline koolitus "Kõlavalt kõlama"

Mängulises võtmes koolitus keskendub sellistele tegevustele ja mõistetele nagu hääle tekitamine, hääleorganite treening, diktsioon, kehahoiakud, õige hingamine jne.

Koolitaja Mirjam Kaur on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia loovtegevuse õpetaja eriala lõpetanud raamatukoguhoidja

Interneti ja infoallikate koolitus

Koolitusspetsialist- raamatukoguhoidja  Kristina Rood tutvustab erinevate Eestis loodavate andmekogude kasutamist infootsingus ning nendevahelisi seoseid. Valikus näiteks e-kataloog ESTER, artiklite andmebaas ISE, digitaalarhiiv DIGAR, ingliskeelsed andmebaasid (EBSCO) ja teenused Google Books ja Google Scholar.

Koolitused toimuvad kahes grupis vahetustega. NB! Kohtade arv on piiratud.

PS  Osalemiseks palun registreeri järgneval lingil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiHAFKxBtk0S-fEoW_JUBEyTUAsAQx25J54ZQkqXr1vYtKrg/viewform?usp=sf_link

Korraldajad:

Muusikaõpetajate aineühendus koostöös Tallinna Keskraamatukoguga

Kohtumiseni!
Anne Maiberg muusikaõpetajate aineühenduse juhataja