Keemia

Lilian Kippasto
Aineühenduse juhataja
Gustav Adolfi Gümnaasium
lkippasto@gmail.com

Keemia ja füüsika aineühenduste ühine õppe-ja teabepäev toimub KOLMAPÄEVAL, 22.novembril 2017 TTÜ Eesti Mereakadeemias ( aadress Kopli tn 101). Koguneme fuajees kell 15.25.  Palun mitte hilineda!

Teema ja päevakord

  • EESTI ON MERERIIK

15.30-16.00 tutvume laboritega : kalatehnoloogia labor, kala kvaliteedi labor, automaatika õppelabor, elektrotehnika õppelabor, hüdraulika labor, kalapüüniste õppelabor, füüsika labor ( pikemalt selgitab õpetaja Vello Veltri ).
16.00-16.30  vahiteenistuse, raamatukogu ja laevasilla simulaatori tutvustus
16.30-17.00  mehaanikamaja külastus.

NB!  Oma osavõtust palun teatage kuni 21.novembrini 2017 e-mailil silas.aarne@gmail.com

Kohtumiseni!

Aarne Silas - füüsika aineühenduse juhataja
Lilian Kippasto - keemia aineühenduse juhataja