Keemia

 

Keemia aineühenduse selle õppeaasta viimane õppepäev toimub TEISIPÄEVAL, 16.mail 2017 algusega kell 15.45 Tallinna Reaalkooli keemiaklassis nr 301.

 

Teema: Praktilised eksamid keemias

Töötoas tutvume Suurbritannias ja Rahvaste Ühenduse riikides tunnustatud õppekava IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) keemia eksami praktilise osa töödega ja teeme kaks neist ka ise läbi.
Nimetatud programm eelneb Eesti gümnaasiumiastmega võrreldavale IB või A Leveli programmile. Ühtlasi pakume välja võimalusi, kuidas sarnaseid töid Eesti põhikooli- või gümnaasiumiõpingute raames rakendada ning miks see õpilaste arengut toetab.

 

Teeme läbi kaks praktilist tööd varasemate aastate eksamist:
1) mõõtmised keemias: temperatuuri muutuse uurimine neutralisatsioonireaktsioonis ja/või keemilise reaktsiooni kiiruse uurimine;
2) kvalitatiivne analüüs: kahe tahke aine segu koostise määramine.
Koolitaja keemiaõpetaja Martin Saar

PS Eksamitööde ülesanded esitatakse eestikeelsete juhenditena.
NB!
Registreerimine osavõtuks e-mailil lkippasto@gmail.com kuni reede, 12.maini 2017. Registreerimisel kirjutage osavõtja(te) nimi ja kool.

 

Lilian Kippasto
Aineühenduse juhataja
Gustav Adolfi Gümnaasium
lkippasto@gmail.com