Huviharidus

Informaatika ja muusika aineühenduste ühine õppe- ja teabepäev toimub kolmapäeval 5. aprillil 2017 algusega kell 16 Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiklassis AK 1, Mulla tn 7.

 

Teemad:

Miks ei ole muusikaõpetajad IT lahendustega sinasõbrad? Kas see on ikka päriselt nii või on tegemist müüdiga?

On selliste arusaamade taga peidus muusikapedagoogide suur töökoormus või digikartus, et digi hävitab elava muusika?

Muusikaõpetajate rõõmud ja mured seoses digimaailmaga.

Kuidas saaksid informaatikaõpetajad muusikaõpetajaid toetada ehk kuidas oleks võimalik lõimuda? Kas on vajadust ja mõtet lõimumiseks?

Milline roll võiks olla tavakoolidel muusikaharidusega ja IT-ga seoses.

Millised digilahendused, tarkvarad jmt on teadaolevalt kasutusel erinevates muusikakoolides seoses nende koolide spetsiifikaga?

Kas õpetada õpilastele noodikirja koostamist digitaalsete vahenditega? ….

 

Kohtumiseni järgmisel õppepäeval!

Kristina Ruuse
Huvijuhtide ühenduse juhataja
Kalamaja Põhikool
krita11@email.com