Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe

Tallinna HEV õppe koordineerijate õppeaasta viimane seminar toimub esmaspäeval, 17.aprillil 2017 Tallinna Õpetajate Majas algusega kell 15.00 ( lõpp kell 16.30 )

 

„HEV õppe ja kaasava hariduse plaanid ja konseptsioon Tallinnas“

Seminari juhatab Milena Pogodajeva, eripedagoog ja Tallinna Haridusameti peaspetsialist.
Kõik huvilised on väga oodatud kaasa mõtlema ja oma mõtteid avaldama.

Seni oleme ümarlaudadel tõstatanud küsimusi, mis on puudutanud I tasandi teenuse kättesaadavust koolis kohapeal, lasteaias selle teenuse kohatist puudumist, EHISe täitmist (sinna ei ole võimalik sisse kanda kõiki abivajajaid ja vajalikke teenuseid), Rajaleidja keskuse ja TÕNKi tööd Tallinnas II tasandi teenuse pakkumisel, õpetajate koolitusvajadust, muret tuleviku pärast - HEV õppe kohandamiseks koolis ja kvaliteetse hariduse tagamiseks on puudu oluliselt ressursse.

 

Registreerimine osavõtuks: https://goo.gl/forms/Pokmx4W7upeW3qp82

Kohtumiseni järgmisel õppepäeval!

 

Kärt Käesel
Pelgulinna Gümnaasium

kart.kaesel@gmail.com
www.hevko.weebly.com.