Geograafia

Aineühenduse järgmine õppepäev toimub KOLMAPÄEVAL, 19.aprillil 2017 algusega kell 15. 30 Tallinna Reaalkoolis ( ruumis 201 )

 

Teema
Antarktika: geograafiast ja keskkonnast, ökosüsteemidest, ajaloost, ekspeditsioonidest, aktuaalsest teaduses (sh kuidas atmosfääri paisatud freoonid takistavad Ida-Antarktise soojenemist kasvuhoonegaaside emissiooni mõjul)

Lektor - Enn Kaup, Antarktika uurija.

 

Enn Kaup on osalenud seitsmes Antarktika-ekspeditsioonis. Uurinud veekogude algtoodangut ja seda mõjutavaid tegureid ning sisevete toitainetega rikastumist (eutrofeerumist) eriti Antarktise järvedes ja šelfiliustiketagustes merelahtedes. Mõõtis Antarktises järve fütoplanktoni aastatoodangu maailma väikseima väärtuse ja avastas 1976-1977 Antarktise järvede inimtegevusest johtuva eutrofeerumise.
Kohtumiseni järgmisel õppepäeval!

 

Pilvi Tauer
Aineühenduse juhataja
Tallinna Tehnikagümnaasium
pilvit@hotmail.com
https://sites.google.com/site/geomaterjalid/