Eesti keel vene õppekeelega koolis

Pille Pipar
Aineühenduse juhataja
Tallinna Humanitaargümnaasium
pillepipar@hotmail.com

Aineühenduse eesti keel vene õppekeelega koolis avatud õppe-ja teabepäev toimub Tallinna Humanitaargümnaasiumis (Koidu 97) esmaspäeval, 19. märtsil 2018 algusega kell 15.00.

Teema:  Häid praktikaid eesti keele õpetamisel vene õppekeelega koolis Tallinna Humanitaargümnaaasiumi näitel

Päevakava:

1.Tutvumine kooliga

2.Eesti keele õpetamine gümnaasiumis, Annelii Juhkama ülevaade kogumikust “Süvenda ja täienda eesti keele oskust” ning selle veebilahendusest
3.Loodusõpetus võib olla mänguline ja huvitav! Liina Uutar, Evelin Taimla

Palun end õppepäevale registreerida aadressil pillepipar@hotmail.com

Kohtumiseni,

Pille Pipar
aineühenduse eesti keel vene õppekeelega koolis juhataja