Eesti keel vene õppekeelega koolis

Pille Pipar
Aineühenduse juhataja
Tallinna Humanitaargümnaasium
pillepipar@hotmail.com

Aineühenduse järgmine õppepäev toimub esmaspäeval, 27. novembril 2017 algusega kell 15.00 ( lõpp kell 16.30) Tallinna Õpetajate Majas ( Raekoja plats 14, III korrus)

Teema
Mis on sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine? 

Millistest komponentidest koosneb sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine?
Miks on sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine laste jaoks tähtis nii koolielu kui ka edaspidist silmas pidades?
Mida ütlevad uuringud sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste, teadmiste ja hoiakute arendamise kohta kooli kontekstis?
Kuidas "Samm-sammult" programm laste sotsiaalset ja emotsionaalset õppimist toetab ja millised on mõningad meetodid programmist mida iga õpetaja saab oma õpilastega kasutada.

Esineja: Liisa Ringo (Samm-sammult programmi Eesti põhikoolidesse toomise eestvedaja)

PS Palun teatage oma osavõtust e-mailil pillepipar@hotmail.com kuni 24.novembrini 2017.