Eesti keel emakeelena

Lilian Aun
Aineühenduse juhataja
Jakob Westholmi Gümnaasium
kevade@westholm.ee

Koolitus "Teksti vastuvõtu ja loomise oskus" toimub esmaspäeval, 5. märtsil 2018 kell 15.00 - 17.30 Tallinna Õpetajate Maja Magistri saalis.

Teksti mõistmine ja loomine on oskus, mis aitab gümnaasiumilõpetajal kõikides ainetes paremaid õpitulemusi saavutada, see on ka üks gümnaasiumi eesti keele õpitulemusi. Koolitusel analüüsime erinevaid tekste ja arutame, mis aitab õpilasel tekstiloomega paremini toime tulla.

Koolitusele on oodatud eelkõige gümnaasiumiastme eesti keele õpetajad; räägime ka eesti keele riigieksamist.
Oodatud on ka ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetajad ning teised huvilised.

Koolituse viib läbi Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige ja eesti keele riigieksami töörühma juht Anu Kell.

Oma osalussoovist teata hiljemalt 1. märtsiks 2018  meiliaadressil kevade@westholm.ee