British Culture gümnaasiumile

JUHEND

Inglise keele ainevõistlus British Culture 2018 Tallinna üldhariduskoolide 10.-11. klasside õpilastele.

Ainevõistluse eesmärgiks on äratada õpilastes huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vastu selle laiemas tähenduses ning laiendada nende teadmisi keelevaldkonnas.
Ainevõistlus toimub 5. aprillil 2018 Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Suur Kloostri 16, Tallinn, alusega kell 16.00.
Võistlus toimub ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10. - 11. klasside õpilasi. Võistkonnad on kaheliikmelised ja koosnevad ühest 10. klassi ja ühest 11. klassi õpilasest, kes võistlevad ühe võistkonnana.
Iga kool võib saata võistlusele ühe kaheliikmelise võistkonna, mis on õigeaegselt registreeritud. Juhul, kui ainevõistlusele registreeritud õpilane või õpilased on haigestunud või ei saa võistlusest osa võtta mõnel muul vältimatul põhjusel, siis võib osaleja(d) asendada sellest eelnevalt komisjoni esimeest teavitades.

NB! Palume koolidel registreerida osalejad aadressil http://bit.ly/BritishCulture2018 hiljemalt 30. märtsiks 2018.
Õpilased võtavad ainevõistlusele tulles kaasa:
kirjutusvahendid;
vahetusjalatsid;
õpilaspileti.
Palume ainevõistlusele mitte hilineda!
2018.aasta ainevõistluse British Culture teemad on: sõnade moodustamine, tegusõna ajavormid, ajalugu, briti toit, toiduteemalised idioomid , briti 1980/1990ndate muusika ja filmid läbi aegade.
Ainevõistlus kestab 120 minutit ja koosneb neljast osast, mis viiakse läbi kahes erinevas ruumis.

 1. osa 25 punkti
  Õigekiri ja sõnade moodustamine

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.Esimeses ülesandes tuleb teksti lünkadesse kirjutada ette antud sõna sobiv vorm. Kokku on 25 lünka. Iga õiges vormis ja õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti.
Teises ülesandes peavad õpilased teksti lünkadesse kirjutama ette antud tegusõna sobiva ajavormi. Kokku on 25 lünka.  Iga õige ja õigesti kirjutatud tegusõnavorm annab 0,5 punkti. Mõlemad ülesanded sooritatakse Socrative programmi keskkonnas.

 1. osa 25 punkti
  Inglismaa (1066-1700) monarhid ning nende ajastu tähtsündmused

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet Socrative keskkonnas.
Esimeses osas tuleb võistlejatel õigesti vastata küsimustele, mis kajastavad ajaloolisi tähtsündmusi Inglise kultuuriruumis (1066-1700). Kokku on 30 küsimust. Iga õigesti vastatud küsimus annab 0,5 punkti. Osad küsimused sisaldavad videoklippe antud ajastu tähtsündmustest.
Teises osas tuleb paaridesse panna Briti monarh (alates 1066.a. kuni 1700) ning tema eluajal toimunud tähtsündmus. Kokku on 10 monarhi. Iga õige paar annab 1 punkti.

 1. osa 25 punkti
  Briti toit ja toiduteemalised idioomid

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.
Esimeses osas peavad õpilased piltidelt ära tundma 10 traditsioonilist Briti toitu. Iga õige vastus annab 1 punkti.
Teises osas peavad õpilased lisama lausesse sobiva toiduteemalise sõna, et moodustuks õige idioom ja lause mõte oleks selge ning konteksti sobiv. Lauseid on kokku 30, iga õige vastus annab 0,5 punkti.
Need valikvastustega ülesanded sooritatakse Socrative keskkonnas.

 1. osa 25 punkti
  Briti 1980/1990ndate muusika ning briti filmid läbi aegade

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.Esimeses osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste heliklippide põhjal ära tunda 1980/1990ndatel populaarne olnud briti laulja/ansambel ning loo nimi (üks punkt esitaja ning üks punkt loo nime eest). Kokku on kümme heliklippi.
Teises osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste filmistseenide põhjal ära tunda 5 (läbi aegade) populaarset briti filmi (üks punkt iga õige vastuse eest).
Ainevõistluse maksimaalne punktide arv on 100.
Komisjon autasustab 6 paremat võistkonda kohe pärast võistluse lõppu.
Tulemused avalikustatakse Tallinna Õpetajate Maja kodulehel 9.04.2018. http://opetajatemaja.ee/koolidele/british-culture-gumnaasiumile/

Margarita Eero
inglise keele ainevõistluse komisjoni esimees
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
margarita.eero@kuristiku.ee
tel 56487750

 

 

Ainevõistlus koosneb 4 osast

1. osa 25 punkti

Õigekiri ja sõnade moodustamine.

Võistkonnal tuleb sooritada kaks ülesannet. Etteütluse osas  dikteeritakse inglise keeles 30 üksikut sõna või seotud tekst, mis tuleb võistlejatel õigesti kirjutada. Iga õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti.Teises ülesandes tuleb teksti lünkadesse kirjutada ette antud sõna sobiv vorm. Kokku on 20 lünka. Iga õiges vormis ja õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti. See ülesanne sooritakase Socrative programmi keskkonnas.

 

2. osa 25 punkti

Briti ja Ühendkuningriigi monarhid ning Victoria ajastu Inglismaal

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.Esimeses osas tuleb paaridesse panna Briti monarh (alates 1700. aastast kuni tänapäevani) ning tema eluajal toimunud tähtsündmus. Kokku on kümme monarhi aga 15 sündmust (kõik ei sobi). Iga õige paar annab ühe punkti.
NB! Me räägime briti monarhidest alates 1707. aastast kui Inglismaa ja Šotimaa ametlikult ühendati. Alates 1801. aastast (Iirimaa ühendamine) räägime Ühendkuningriigi monarhidest.
Teises osas tuleb võistlejatel õigesti vastata küsimustele, mis kajastavad perioodi kuninganna Victoria eluajal (leiutised, kuulsused, arhitektuur jne). Kokku on 30 küsimust. Iga õigesti vastatud küsimus annab 0,5 punkti. Õppimiseks soovitame kasutada järgmist allikat: www.victorian-era.org

 

3. osa 25 punkti

Sport ja vaba-aja tegevused

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.
Esimeses osas tuleb võistkonnal vastata 20 sporditeemalisele valikküsimusele. Iga õigesti vastatud küsimus annab ühe punkti.
Teises osas tuleb võistkonnal kolme mõiste põhjal arvata ära, millise tüüpilise briti spordialaga on tegemist. Kokku on kümme küsimust ja iga õigesti vastatud küsimus annab 0,5 punkti.

 

4. osa 25 punkti

Briti 1980/1990ndate muusika ning briti filmid läbi aegade

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.
Esimeses osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste heliklippide põhjal ära tunda 1980/1990ndatel populaarne olnud briti laulja/ansambel ning loo nimi (üks punkt esitaja ning üks punkt loo nime eest). Kokku on kümme heliklippi.

Teises osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste filmitreilerite põhjal ära tunda 5 (läbi aegade) populaarset briti filmi (üks punkt iga õige vastuse eest).