British Culture gümnaasiumile

Inglise keele ainevõistlus British Culture Tallinna üldhariduskoolide 10.-11. klasside õpilastele

 

Tallinna inglise keele õpetajate aineühendus  korraldab gümnaasiumiastme piirkondliku ainevõistluse, mille  eesmärgiks on äratada õpilastes huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vastu selle laiemas tähenduses ning laiendada nende teadmisi keelevaldkonnas.

Ainevõistlus toimub 30.märtsil 2017a. Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Suur-Kloostri 16, 10133 Tallinn, algusega kell 16.00.

Võistlus toimub ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10.–11. klasside õpilasi. Võistkonnad on kaheliikmelised ja koosnevad ühest 10. klassi ja ühest 11. klassi õpilasest, kes võistevad ühe võistkonnana.

Iga kool võib saata võistlusele ühe kaheliikmelise meeskonna, mis on õigeaegselt registreeritud. Juhul, kui ainevõistlusele registreeritud õpilane või õpilased on haigestunud või ei saa võistlusest osa võtta mõnel muul vältimatul põhjusel, siis võib osaleja(d) asendada  sellest eelnevalt komisjoni esimeest teavitades.

 

Õpilased võtavad ainevõistlusele tulles kaasa:

♦  kirjutusvahendid;
♦  vahetusjalatsid;
♦  õpilaspileti.

Palume ainevõistlusele mitte hilineda!

 

2017. aasta ainevõistluse  on British Culture teemad on: õigekiri ja sõnade moodustamine, ajalugu, sport, vaba-aja tegevused, muusika ja filmid läbi aegade.

Ainevõistlus kestab 120 minutit ja koosneb 4 osast, mis viiakse läbi neljas erinevas ruumis.

 

Ainevõistluse maksimaalne punktide arv on 100.

Komisjon autasustab 6 paremat võistkonda kohe pärast võistluse lõppu.

 

 

Margarita Eero
Inglise keele ainevõistluse komisjoni esimees
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
margarita.eero@kuristiku.ee
56487750

Ainevõistlus koosneb 4 osast

1. osa 25 punkti

Õigekiri ja sõnade moodustamine.

Võistkonnal tuleb sooritada kaks ülesannet. Etteütluse osas  dikteeritakse inglise keeles 30 üksikut sõna või seotud tekst, mis tuleb võistlejatel õigesti kirjutada. Iga õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti.Teises ülesandes tuleb teksti lünkadesse kirjutada ette antud sõna sobiv vorm. Kokku on 20 lünka. Iga õiges vormis ja õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti. See ülesanne sooritakase Socrative programmi keskkonnas.

 

2. osa 25 punkti

Briti ja Ühendkuningriigi monarhid ning Victoria ajastu Inglismaal

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.Esimeses osas tuleb paaridesse panna Briti monarh (alates 1700. aastast kuni tänapäevani) ning tema eluajal toimunud tähtsündmus. Kokku on kümme monarhi aga 15 sündmust (kõik ei sobi). Iga õige paar annab ühe punkti.
NB! Me räägime briti monarhidest alates 1707. aastast kui Inglismaa ja Šotimaa ametlikult ühendati. Alates 1801. aastast (Iirimaa ühendamine) räägime Ühendkuningriigi monarhidest.
Teises osas tuleb võistlejatel õigesti vastata küsimustele, mis kajastavad perioodi kuninganna Victoria eluajal (leiutised, kuulsused, arhitektuur jne). Kokku on 30 küsimust. Iga õigesti vastatud küsimus annab 0,5 punkti. Õppimiseks soovitame kasutada järgmist allikat: www.victorian-era.org

 

3. osa 25 punkti

Sport ja vaba-aja tegevused

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.
Esimeses osas tuleb võistkonnal vastata 20 sporditeemalisele valikküsimusele. Iga õigesti vastatud küsimus annab ühe punkti.
Teises osas tuleb võistkonnal kolme mõiste põhjal arvata ära, millise tüüpilise briti spordialaga on tegemist. Kokku on kümme küsimust ja iga õigesti vastatud küsimus annab 0,5 punkti.

 

4. osa 25 punkti

Briti 1980/1990ndate muusika ning briti filmid läbi aegade

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.
Esimeses osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste heliklippide põhjal ära tunda 1980/1990ndatel populaarne olnud briti laulja/ansambel ning loo nimi (üks punkt esitaja ning üks punkt loo nime eest). Kokku on kümme heliklippi.

Teises osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste filmitreilerite põhjal ära tunda 5 (läbi aegade) populaarset briti filmi (üks punkt iga õige vastuse eest).